Digiqole ad

เอ็มเคมอบทุน 6 ล้านบาทสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา

 เอ็มเคมอบทุน 6 ล้านบาทสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รวมเป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับโรคไวรัส โควิด-19 ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ, ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ ศ.นพ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัทเอ็มเคฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ผ่านทางคณะ แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาโดยตลอดทุกปี

Facebook Comments

Related post