Digiqole ad

เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป เข้าลงทุนใน SWAT MOBILITY บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยี AI ในสิงคโปร์

 เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป เข้าลงทุนใน SWAT MOBILITY บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยี AI ในสิงคโปร์
Social sharing

Digiqole ad

โตเกียว, :

– เร่งเปลี่ยนผ่านโลจิสติกส์สู่ระบบดิจิทัล ด้วยการปรับเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร –

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โฮลดิงส์ อิงค์ (NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท SWAT MOBILITY (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “SWAT”) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยี AI ที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็กซ์ โกลบอล อินโนเวชั่น อินเวสต์เมนต์ (NX Global Innovation Investment Limited Partnership) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุนเอ็นเอ็กซ์ โกลบอล อินโนเวชั่น”) ในโอกาสนี้ นิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป หรือ “เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป” หวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยผลักดันกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในระดับโลก

ภาพรวมของ SWAT

SWAT ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์เมื่อปี 2558 และให้บริการใน 8 ประเทศ (สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) บริษัทใช้อัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก (*1) ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้ในทันที เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ โดยในประเทศญี่ปุ่นนั้น SWAT กำลังพัฒนาและให้บริการระบบเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า ระบบปฏิบัติการด้านการขนส่งแบบออนดีมานด์ และระบบวิเคราะห์เส้นทางเดินรถประจำทาง ตลอดจนใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดท้องถิ่นเพื่อให้บริการขนส่งในรูปแบบ Mobility as a Service (MaaS)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการลงทุน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์กำลังเผชิญกับความท้าทายทางสังคมในระดับโลก เช่น การขาดแคลนคนขับรถ ค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ จึงถูกคาดหวังให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ และช่วยกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากกฎระเบียบการทำงานที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับคนขับรถบรรทุกซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2567 ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน

เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป อาศัยการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งสำรวจการใช้ทรัพยากรจากภายนอกองค์กรอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยครอบคลุมถึงการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) (*2) กับบริษัทสตาร์ตอัปในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ดียิ่งขึ้น

การเข้าลงทุนใน SWAT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านโซลูชันการขนส่งที่ล้ำสมัยทั้งในสิงคโปร์และอีกหลายประเทศ ถือเป็นความพยายามของเอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป ในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและแก้ไขปัญหาสังคมระดับโลกในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โครงการริเริ่ม

  1. การตรวจสอบการส่งยานพาหนะออกไปปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีอัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกและความสามารถด้านการพัฒนาขั้นสูงของ SWAT จะถูกนำไปใช้กับโครงการของเอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและการสร้างมาตรฐานสากลในการจัดส่งยานพาหนะออกไปปฏิบัติงาน

  1. การพัฒนาบริการใหม่ด้วยการนำข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งมาใช้ในเชิงกลยุทธ์

เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งที่รวบรวมผ่านกระบวนการตรวจสอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวแปรในการส่งยานพาหนะออกไปปฏิบัติงาน รวมทั้งคำนวณต้นทุนการรับ-ส่ง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป จะดำเนินการพัฒนาบริการใหม่ ๆ โดยอาศัยการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในเชิงกลยุทธ์

เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์กับสตาร์ตอัปที่มีอนาคตสดใส

ที่มา: นิปปอน เอ็กซ์เพรส โฮลดิงส์ อิงค์

Facebook Comments


Social sharing

Related post