Digiqole ad

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน

 เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน
Social sharing
Digiqole ad

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ที่จัดโดยเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ซึ่งครั้งนี้เป็นจิตอาสาในการสนับสนุนร่วมสร้าง “สาลี่ลากเรือ” ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในนามบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ธุรกิจขนส่งทางบก SVL Group) มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 30,000 บาท  ในการสร้างสาลี่ลากเรือ เพื่อให้พี่น้องกลุ่มประมงได้ใช้ประโยชน์ด้วยการลากจูงเรือ ขึ้น-ลงฝั่ง ได้อย่างสะดวก รวมถึงได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมชาวประมงบางสะพาน กลุ่มประมงแม่รำพึง และชุมชน พนักงาน SVL Group ได้ร่วมกันเก็บขยะรอบพื้นที่ ณ ที่ทำการธนาคารปูม้า กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบฯ

Facebook Comments

Related post