Digiqole ad

เอสวีแอล กรุ๊ป สร้างสังคมอุดมสุข ผ่านโครงการ “ขยะสร้างสุข”

 เอสวีแอล กรุ๊ป สร้างสังคมอุดมสุข ผ่านโครงการ “ขยะสร้างสุข”
Social sharing
Digiqole ad

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมพนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกันส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขยะพลาสติก ฯลฯ ที่พนักงานได้คัดแยกประเภท และนำมาร่วมบริจาค ในโครงการ “ขยะสร้างสุข” โครงการฯ ดีๆ ที่เอสวีแอล กรุ๊ป รณรงค์และตั้งใจลดปริมาณขยะ สร้างความตระหนักให้พนักงาน สนใจและช่วยกันดูแลและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภายในสู่ภายนองค์กร โดยขยะดังกล่าวฯ จะนำไปส่งต่อให้กับชุมชน หมู่ 4 บ้านระหาร และ หมู่ 2 บ้านนาผักขวง ซึ่งผู้นำชุมชน ทั้ง 2 หมู่ จะรวบรวมขยะและนำไปขาย เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ SVL Group มีการเปิดรับบริจาคขยะจากพนักงาน และจะนำไปมอบให้ชุมชนต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ของชุมชน และรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

Facebook Comments

Related post