Digiqole ad

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน EV EXPO 2022 งานมหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า

 เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน EV EXPO 2022 งานมหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 6มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอเปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ภายใต้การนำของนายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ จัดงาน EV EXPO 2022 by SCG International  งานมหกรรมจัดแสดงแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมทั้งงานเสวนาในหัวข้อ “การแปลงรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Convertible EV Pick Upและ “การแปลงรถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Heavy Duty Retrofittingโดยได้รับเกียรติจากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนายอภิชาติ เสกธีระ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เป็นประธานและร่วมรับฟังในงานเสวนาดังกล่าวการจัดในงานในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือของพันธมิตรอันแข็งแกร่งทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มั่นใจในการใช้งานยานยนตร์ไฟฟ้าทุกประเภท โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทและหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ตลอดจนนวัตกรรม IoT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการรถการบำรุงรักษา และการเก็บข้อมูลที่สำคัญต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางหน้าจอ (Dashboardแบบเรียลไทม์

EV Solution Platform ภายใต้ธุรกิจ EV Business ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Green Logistics ภายใต้แนวคิด Smart Clean Mobility พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่นยืนของเอสซีจีที่ยึดหลัก ESG 4 Plus ได้แก่ 1).มุ่งสู่Net Zero 2).Go Green 3).Lean เหลื่อมล้ำ 4).ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส ที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและมีบรรษัทภิบาล

Advertisement
Facebook Comments

Related post