Digiqole ad

‘เอมิเรตส์’ ชูธีม #EmbraceEquity หนุนความเท่าเทียมในวันสตรีสากล

 ‘เอมิเรตส์’ ชูธีม #EmbraceEquity หนุนความเท่าเทียมในวันสตรีสากล
Social sharing

Digiqole ad

เนื่องในวันสตรีสากลปีนี้ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ขอสานต่อพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสนับสนุนความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงเสมอมา ในธีม #EmbraceEquity พร้อมการพูดคุยเพื่อยกระดับความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งของผู้หญิงอย่างเป็นประวัติการณ์ และการจัดการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรทุกคนเกี่ยวกับ ‘Unconscious Bias’ หรือการมี ‘อคติโดยไม่รู้ตัว’เพื่อลดความเหลื่อมล่ำทางเพศ และสร้างสังคมการทำงานที่เสมอภาคให้แก่ทุกคนอย่างแท้จริง

ผู้หญิงในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์จ้างพนักงานหญิงเป็นจำนวนกว่า 23,000 คน ซึ่งคิดเป็น 41% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ถูกว่าจ้างที่เอมิเรตส์ทั่วโลกและ dnata ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 ในขณะที่การรับสมัครพนักงานหญิงเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไป ปัจจุบันตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในระดับที่ไม่ใช่สายปฏิบัติการ ดำรงตำแหน่งโดยผู้หญิงในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ เป็นจำนวนราว 40%

ล่าสุด สายการบินเอมิเรตส์ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศด้วยการลงนามอย่างเป็นทางการในคำปฏิญาณของ UAE Gender Balance Council ซึ่งสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการเพิ่มตัวแทนผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงภายในปี 2568 โดยคำมั่นสัญญาดังกล่าวช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน ทั้งนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญา สายการบินเอมิเรตส์ตกลงที่จะสนับสนุนงานของ UAE Gender Balance Council ด้วยการแบ่งปันข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนคงไว้ซึ่งการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ในฐานะสายการบินระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและหนึ่งในผู้ให้บริการทางอากาศรายใหญ่ที่สุดของโลก เอมิเรตส์และ dnata มีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนั้นโครงสร้างการจ่ายเงินและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ปราศจากอคติทางเพศ ซึ่งค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือสัญชาติ

การเลื่อนตำแหน่งของผู้หญิงอย่างเป็นประวัติการณ์

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ร่วมเฉลิมฉลองความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยผู้หญิงในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ จำนวนกว่า 56% ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ยังมีผู้หญิงจำนวนมากที่มีบทบาทเป็นผู้นำซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลายครั้งและทำงานร่วมกับบริษัทอย่างยาวนานกว่าทศวรรษ

การฝึกอบรมระดับโลกให้แก่พนักงานทุกคน

พนักงานของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ สามารถเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวในหัวข้อต่าง ๆ โดยในวันสตรีสากลปีนี้ พนักงานทุกคนจะได้เข้าอบรมในหัวข้อ ‘Unconscious Bias’ หรือการมี ‘อคติโดยไม่รู้ตัว’ บนเว็บไซต์พอร์ทัล ‘ทักษะแห่งอนาคต’ ที่เพิ่งเปิดตัว ของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวพร้อมให้บริการแก่เพื่อนร่วมงานทุกคน ครอบคลุมทั้ง 6 หัวข้อ ได้แก่ การเลิกอคติ, การให้คุณค่าในความต่าง, เสียงของผู้หญิง, ความหลากหลายและความเสมอภาค, และความเป็นพันธมิตรและวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post