Digiqole ad

เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19. หนุนภารกิจของผู้พิพากษา และคณะทำงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอลมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19. หนุนภารกิจของผู้พิพากษา และคณะทำงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Social sharing
Digiqole ad

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (กลาง) รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น แอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 ลิตร ชุด PPE จำนวน 400 ชุด ถุงมือยาง จำนวน 1,000 คู่ และแอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 60 มล.จำนวน 900 ขวด จาก นายปภาวิน นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ และนางทิพาศิริ. จตุรงคสัมฤทธิ์. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช. เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อศาลฯ

โดยมี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม. นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีฯ, นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีฯ, นางวิรา กายะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีฯ, นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลฯ นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ. ดร.ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล ผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. ร่วมให้เกียรติรับมอบ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ

#ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
#บริษัทเอช.เค.ฟาร์มาซูติคอลจำกัด
#โควิด19เราต้องรอด

Facebook Comments

Related post