Digiqole ad

เห็นด้วยตา รับฟังด้วยใจ: ความเดือดร้อนของชาวบ้านรอบโรงงานวินโพรเสส ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข-เยียวยา

 เห็นด้วยตา รับฟังด้วยใจ: ความเดือดร้อนของชาวบ้านรอบโรงงานวินโพรเสส ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข-เยียวยา
Social sharing

Digiqole ad
“แสบตา” “คัดจมูก” “คันตามร่างกาย”
.
นี่คืออาการสามัญที่ชาวบ้านตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ส่งเสียงสะท้อนออกมาตลอดช่วง 2 สัปดาห์นี้ พวกเขาคือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี “วินโพรเสส” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงได้รับผลจากการที่โรงงานแห่งนี้ลักลอบขนย้าย กักเก็บ และปลดปล่อยสารเคมีสู่พื้นที่รอบข้างมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี จนแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรเต็มไปด้วยการปนเปื้อนสารเคมี
.
ทำให้ในวันนี้ (5 พ.ค. 67) Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สส.ระยองจากพรรคก้าวไกลทั้ง 5 เขต ลงพื้นที่รอบโรงงานวินโพรเสส เพื่อสำรวจผลกระทบให้เห็นด้วยตา รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยใจ และร่วมระดมความคิดเพื่อประสานงานช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
.
โดยในช่วงเที่ยง พิธาและ สส.ก้าวไกลได้ลงพื้นที่สำรวจส่วนหน้าของโรงงานวินโพรเสส ก่อนจะเดินทางไปยังสวนยางที่อยู่ติดกับโรงงาน และโรงเรียนหนองพะวา เพื่อรับฟังรายละเอียดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงงานแห่งนี้
จากนั้นในช่วงบ่าย ที่วัดหนองพะวา พิธาและ สส.ก้าวไกลได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาจากประชาชน โดยมีประชาชนในชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานวินโพรเสสเข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้ขนย้ายวัตถุอันตรายและสารเคมีออกโดยทันที การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพ การนำผู้ปลดปล่อยมลพิษมาลงโทษและรับผิดชอบ รวมถึงข้อกังวลของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้ว
.
หลังการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน พูนศักดิ์ได้สรุปถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต โดยระบุว่า ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ขณะนี้คือเรื่องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งวันนี้การซึมของสารเคมีลงสู่ระดับน้ำใต้ดินแล้ว ในประเด็นนี้ตนจะอาศัยการประสานงานในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจการกระจายตัวของสารเคมี และที่สำคัญคือต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงความเสี่ยง ให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าขณะนี้น้ำมีอันตรายในระดับใด สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง อุปโภคบริโภคได้หรือไม่
ขณะที่ในด้านการบริหารจัดการต่อไป พูนศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลต้องดำเนินการในหลายระดับ ระดับแรกคือการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ ถัดมาคือการจัดการเก็บกู้และขนย้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยมืออาชีพเข้ามาจัดการ ต้องเก็บตัวอย่างส่งเข้าห้องแล็บ ถ้าเป็นอันตรายก็ต้องถูกส่งไปกำจัดที่สถานที่จัดการของเสียอันตรายที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่เป็นอันตรายก็จะมีช่องทางมากขึ้นในการส่งไปยังโรงงานรับกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งรัฐควรจะต้องทุ่มงบประมาณลงมาทันทีก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง
.
แต่ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่มีการขุดลงไป จะเห็นระดับน้ำที่มีการปนเปื้อนอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นอันตรายมาก และควรจะต้องมีงบประมาณในการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการ โดยจากการสำรวจพื้นที่ตนมั่นใจว่าต้องมีการฝังของเสียอยู่ใต้ดินอีกแน่นอน
.
สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน พรรคก้าวไกลได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากร เข้าสู่สภาฯ แล้ว โดยสาระสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นจะคานอำนาจกัน และมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดการดำเนินการได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่หน่วยงานท้องถิ่นด้านการควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถดำเนินการสั่งการให้หยุดได้ หากกิจการใดมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมถึงกำหนดให้โรงงานที่รับกำจัดของเสียเช่นนี้ต้องมีการทำประกันไว้ด้วย
.
💪 [ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ถึงเวลารื้อระบบบริหารขยะอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ]
.
ในส่วนของพิธา กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่กระทบกับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกมาโดยตลอด ซึ่งวันนี้ตนได้ลงพื้นที่โรงงานที่ไฟไหม้ ได้ไปสวนยางของประชาชนที่อยู่รอบ ๆ และได้ไปเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ได้เห็นภาพจริง ๆ ว่ากลิ่นที่ต้องสูด น้ำที่ต้องดื่ม ผิวหนังที่คันเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นที่ระยองไม่ใช่กรณีเดียวในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาระดับชาติที่เกิดขึ้นทุกที่ที่มีการจัดการขยะอุตสาหกรรม ผลกระทบในเรื่องนี้หนักขึ้นตั้งแต่มีการรัฐประหารและการออกคำสั่ง คสช.ให้โรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมทำได้ในทุกผังเมือง ทั้งที่ไม่ควรมีโรงงานแบบนี้อยู่ใกล้สวนยางและโรงเรียน
.
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างหนักหน่วงจะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่อง “ดิน น้ำ ลม ไฟ” โดยเฉพาะหน้าในช่วงนี้คือเรื่องไฟกับน้ำ ขณะนี้เองไฟก็ยังไม่สามารถดับได้หมด แต่ก็มีอีกปัญหาเกิดขึ้นแล้วคือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคที่ปนเปื้อน และหากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมีฝนตกหนักใส่บ่อสารเคมี เกิดการระบายน้ำที่ปนเปื้อนออกสู่ภายนอกก็จะเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง ต้องโฟกัสเรื่องไฟและน้ำเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้า ต้องเร่งเยียวยาผลกระทบและสุขภาพประชาชน
สิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องการขนย้าย ซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด โดยจากที่ได้ลงพื้นที่และศึกษาข้อมูลมา ตนเห็นว่าสามารถขนย้ายให้เร็วที่สุดภายใน 90 วันได้ แต่ก็ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาเรี่ยราดหนักกว่าเดิม ถ้าขนแบบชุ่ยก็จะยิ่งฟุ้ง ยิ่งเลอะ ประชาชนจะเดือดร้อนมากกว่าเดิม โจทย์สำคัญในเวลานี้จึงเป็นเรื่องของการขนย้ายให้ได้เร็วที่สุดและมีคุณภาพ รวมถึงต้องคิดด้วยว่าจะขนไปที่ไหนที่จะไม่กระทบคนอื่น ต้องใช้งบประมาณเท่าไร ใช้จากงบกลางได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้
.
“เหลืออยู่อย่างเดียวคือเจตจำนงทางการเมืองว่าอยากช่วยประชาชนจริงหรือไม่ จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้มีความเข้าใจกระบวนการมากขึ้นได้อย่างไร ประเด็นสำคัญคือการทำบัญชีสารเคมี แยกออกมาให้ได้ว่ามีสารที่เป็นวัตถุติดไฟหรือไม่ อันตรายกับไม่อันตราย มีปฏิกิริยากับไม่มีปฏิกิริยา มีหลายรูปแบบ ถ้าวางแผนอย่างเป็นระบบก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด”
จากการทำงานเป็นผู้แทนราษฎรมา 5 ปี พิธาพบว่าทุกจังหวัดมีปัญหาเช่นนี้กันหมด ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ในระยะยาวว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ทั่วประเทศไทยมีโรงงานกว่า 75,000 แห่ง กว่า 6,000 แห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีก 60,000 กว่าแห่งกระจายอยู่ทั่วไป ประเทศไทยผลิตกากขยะอุตสาหกรรมเฉลี่ยปีละ 40 ล้านตัน โดย 37 ล้านตันเป็นแบบไม่อันตราย อีก 3 ล้านตันเป็นขยะอุตสาหกรรมอันตราย ซึ่งแยกออกมาออกมาได้อีก 4-5 ประเภท และต้องใช้วิธีบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ประเทศจะต้องมีผู้บริหารที่เข้าใจเรื่องนี้
.
สุดท้าย สิ่งที่เราต้องนำไปคิดและแก้ไขคือ ขยะอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการกำจัดต่ำกว่าค่าปรับหรือไม่ หากมีต้นทุนในการกำจัดสูงกว่า ผู้ประกอบการก็ย่อมเลือกช่องการเสียค่าปรับหรือจ่ายใต้โต๊ะแทนการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารให้ต้นทุนในการจัดการมีคุณภาพและถูกลง จูงใจให้โรงงานต้องการบริหารจัดการขยะ ค่าปรับต้องสูงและเอาจริง หากทำเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนสมการทั้งหมดได้ เพื่อให้ประเทศมีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
.
Facebook Comments


Social sharing

Related post