Digiqole ad

เหตุการณ์ขบวนเสด็จ : มองให้เห็นถึงมูลเหตุที่มา สร้างพื้นที่ปลอดภัย แก้ปัญหาด้วยสติ

 เหตุการณ์ขบวนเสด็จ : มองให้เห็นถึงมูลเหตุที่มา สร้างพื้นที่ปลอดภัย แก้ปัญหาด้วยสติ
Social sharing

Digiqole ad
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) มีการพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง “ให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย ทบทวนระเบียบ แผน และมาตรการการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสม ทันสมัย มีการฝึกซ้อม และประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ” สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับขบวนเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนำมาสู่บทสนทนาในสังคมที่เต็มไปด้วยการโต้แย้งรุนแรงระหว่างสองฝ่าย ไปจนถึงขั้นการปะทะรุนแรงที่สยามพารากอนในเวลาต่อมา
.
การเสนอญัตติในวันนี้จึงเป็นเรื่องดีที่สภาฯ จะได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยความเห็นต่าง และหาทางออกร่วมกัน
.
แต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลเห็นว่าสำคัญที่สุดในเวลานี้ ก็คือการตั้งสติ มองให้เห็นมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สืบเสาะถึงที่มาที่ไปของปัญหานี้ สร้างพื้นที่ตรงกลางและพื้นที่ปลอดภัยให้ปัญหานี้คลี่คลายลงไปได้ด้วยการพูดคุยกัน มิใช่การนำอารมณ์มาเป็นที่ตั้ง และออกใบอนุญาตให้ทำร้าย ทำลาย หรือกระทั่งเข่นฆ่ากัน
.
ดังคำอภิปรายของ สส. พรรคก้าวไกลทั้ง 6 คน ที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายด้วยเหตุด้วยผล มองไปให้ไกลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ชวนพินิจถึงต้นตอของปัญหาและอารมณ์ในใจของเราเอง
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post