Digiqole ad

“เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว” หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS

 “เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว” หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS
Social sharing

Digiqole ad

ใกล้เข้ามาแล้ว กับงานประชุมเชิงวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจทุกท่าน โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภายใต้คอนเซ็ปต์  A Road to Lifelong Well-Being หรือเส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งใหม่ BDMS Connect Center ถ.วิทยุ

รองประธานการจัดงานประชุมเชิงวิชาการประจำปี 2566 นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 BDMS และ นายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1 BDMS มาร่วมถอดรหัสเส้นทางสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว

นายแพทย์อรรถ กล่าวว่า BDMS เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบัน แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดกลับลดน้อยลง จึงเกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างทางสังคม ดังนั้น หัวข้อการประชุมในปีนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การวิวัฒนาการชะลอความเสื่อมของอวัยวะ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีคุณภาพดีขึ้น อาทิ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำ AI มาช่วยวินิจฉัยโรค และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเกิดโรคจากระดับพันธุกรรม ซึ่งรวดเร็ว และมีความแม่นยำ ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์กับทั้งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์แขนงอื่น ๆ เช่นกัน

นายแพทย์ไพศาล กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทุกคนต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยไม่มีทางเลี่ยง ฉะนั้นทุกคนควรเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในฐานะแพทย์มองว่าภาพรวมเทคโนโลยีจะมีการวิเคราะห์และวิจัย รวมถึงมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถนำกลับไปปรับใช้ในอาชีพของตัวเองได้ เพราะในแต่ละหัวข้อการประชุม จะให้ความสำคัญการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ (Integrated Health Care) เพื่อนำไปสู่การมีอายุสูงขึ้นอย่างมีความสุขและแข็งแรง

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ถึง 20 ตุลาคม นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bdmsannualmeeting.com โดยแต่ละวันจะมีหัวข้อสำหรับบุคลากรตามลักษณะกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด และบุคลาการทางการแพทย์ทุกสาขา

Facebook Comments


Social sharing

Related post