Digiqole ad

เสียงเคาะกะลา! สนัขต่างถวิลหา

 เสียงเคาะกะลา! สนัขต่างถวิลหา
Social sharing

การเมืองไทยยุค “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ครองเมือง อยู่ ๆก็ย้อนยุคกลับไปสู่ยุคปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่ หรือยุคผู้ใหญ่ลี
ตีกลองประชุม เสียอย่างนั้นแหละเพราะ วลี “หมาน่อย… หมาน่อย ธรรมดา” กลับมาดัง
กระหึ่มต่อเนื่องกัน

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post