Digiqole ad

เสียงเคาะกะลา! สนัขต่างถวิลหา

 เสียงเคาะกะลา! สนัขต่างถวิลหา
Social sharing
Digiqole ad

การเมืองไทยยุค “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ครองเมือง อยู่ ๆก็ย้อนยุคกลับไปสู่ยุคปี พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่ หรือยุคผู้ใหญ่ลี
ตีกลองประชุม เสียอย่างนั้นแหละเพราะ วลี “หมาน่อย… หมาน่อย ธรรมดา” กลับมาดัง
กระหึ่มต่อเนื่องกัน

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post