Digiqole ad

เสียงฬา อะไรตรงนี้!

 เสียงฬา อะไรตรงนี้!
Social sharing
Digiqole ad

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา เรื่องพระพุทธโฆสาจารย์ พระอรรถกถาจารย์ ผู้แปลภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี หรือมคธ และรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว๙๕๖ พรรษา สมัยกษัตริย์ลังกาพระนามว่ามหานามทรงครองราช

คัมภีร์มหาวังสะ พระธรรมกิตติเถระ รจนาไว้ว่า สมัยครั้งพราหมณ์คนหนึ่ง เกิดใกล้สถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า เรียนจบไตรเพศ เที่ยวสนทนาปัญหาต่างๆทั้งชมภูทวีปจากปราชญ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย เดือดร้อนกันทั้งปราชญ์ชาวบ้านและชาววัด กระทั่ง วันหนึ่งเขามาถึงวิหาร ที่พระเรวตะมหาเถระผู้อรหันต์และประกอบด้วยปฏิสัมภิทา(มีฤทธิ์ทางพุทธศาสนา) พราหมณ์สวดมนต์ชื่อว่า”ปตัญชลี” พระเถระได้ยิน จึงพูดว่า
“ฬาที่ไหนมาร้องอยู่ที่นี่?”

พราหมณ์หนุ่มของขึ้นทันที ว่าท่านรู้ความหมายอย่างไร พระเถระอดีตท่านเป็นพราหมณ์จึงรู้ความหมายง่ายมาก ท่านจึงยกอภิธรรมขึ้นถามบ้าง

พราหมณ์หนุ่มเป็นใบ้ทันที จึงขอเรียนด้วย พระเถระไม่ยอม อยากเรียนก็ต้องเป็นอย่างฉันนี่ คือต้องบวช และเมื่อท่านบวชได้แต่งคัมภีร์ชื่อว่าญาโนทัยฯเป็นต้น จึงได้ได้ชื่อว่า”พุทธโฆสะ”

วันนี้คล้ายๆกับว่ามี”เสียงฬา” เกิดขึ้นรอบบ้านรอบวัด กระจายไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียส์ ชาวบ้านได้ยินหลงไหลศรัทธา เสียเงินเสียทองตามพลังความเชื่อและศรัทธา ชาววัดนั่นไม่ต้องสงสัย ไม่มีทางจะเสียอยู่แล้ว พูดถึงเสียเงินให้น่ะ

แต่มีเสียงทักว่ามันโม้กันไป หรือลือกันไปเป็นคนมีบุญ คนมีฤทธิ์นี่นั่นกลับชาติมาเกิด ไม่มีใครรู้ว่า ฬาตัวนั่นจะร้องหากินไปนานเพียงใด

ยิ่งในยุคAI (Articicial Intelligence) ครอบงำ ว่ากันว่าเกินกว่าที่มนุษย์ควบคุมได้ ขณะที่กำลังวัดอ่อนแอ มีหรือจะไปจัดการความเชื่อเหล่านี้ได้ หมายถึงความเชื่อติดเทนด์ จากเด็กชายไนท์ เทวานิรมิตจุติ อายุ 8 ขวบ ได้ว่าอวตารมาสอนธรรม มีค่าครูเป็นจำนวนเงินถึง 1900 บาท ต่อศรัทธา และเขาบอกว่า มาทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้า เพื่อสอนสมถวิปัสสนา ตัวเขานั้นมาจากพญานาคตนหนึ่งแบ่งภาคมาเกิด
อภินิหารเป็นนิยายอวตารเชียว

ไม่ใช่เรื่องแปลกในวิธีหากินคน ยิ่งในยุคนี้แล้ว

“ยุคผู้หญิงหาผัว เจ้าหัวหาเงิน”(ผู้หญิงแสวงหาสามี นักพรตหาเงิน)

ในภาคอีสานแหล่งความเชื่อผีบุญ ครั้งหนึ่งประมาณกว่า60ปีที่ผ่านมา มีการขายรูปคนมีบุญเป็นเด็กชาวจังหวัดอุดร(ปัจจุบันเขตจ.หนองบัวลำพู) และคนมีบุญนั่นก็หายไปตามกาลเวลา

อวตารไนท์ทั้งครอบครัวลอยนวลอยู่ ใครๆเขาเคารพกฎหมายไม่เข้าไปละเมิดสิทธิเด็ก มีพระเจ้าพระสงฆ์แสดงความเห็นบ้าง แน่นอนหลวงพ่อพยอม กัลยาโณ ท่านหนึ่งล่ะ

อีกคนคือ มหาไพรวัลย์ วรรณบุตร ที่ปากกล้าค้านว่า เรื่องเชื่อมจิตไม่มีในพระพุทธศาสนา ที่พูดและศรัทธาตลอดมีเดียส์บราๆ นั่น

พระท่านพูดคล้ายกับพระเรวตะเถระในอดีต

“มันเสียงฬา” ไม่มีจริงไม่มีมนต์จริง แต่หากินกับความโง่ในยุคAI จริงๆ

ลองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปเชิญตัวผู้ปกครองมาสอบดู และนิมนต์พระท่านไปพูดจาดู จะรู้ว่าพญานาคราชอวตาร หรือเป็นแค่แมลงป่อง ชูหางหลอกคนโง่ๆ

Facebook Comments

Related post