Digiqole ad

เสวนา “การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

 เสวนา “การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”
Social sharing
Digiqole ad

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในงานเสวนา  “การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.20 น.

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายเชิดชาย ไช้ไววิทย์  อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษ APEC 2022 เวทีใหญ่ที่เมืองไทย   แล้วโลกจะได้อะไร” การเปิดตัวหนังสือ “เส้นทางประชาคมจีน-อาเซียน  ความร่วมมือและการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย” โดย ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก” โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ, รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, นายชิบ จิตนิยม  บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ  NATION TV, นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  บรรณาธิการ The Leader Asia เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการที่ประเทศไทยเป็นเข้าภาพจัคการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-เปซิฟิก หรือ APEC 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565  ซึ่งเป็นการร่วมผนึกพลังจัดโดยศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน, The Leader Asia ,คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.),  ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) กระทรวงการต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักข่าวบางกอกทูเคย์

ผู้สนใจเข้างานเสวนาสำรองที่นั่งได้ที่ โทร/ID LINE .081-915-6262 และ อีเมล jutima_news@hotmail.com

Facebook Comments

Related post