Digiqole ad

เสมา 3 เยือนเมืองลับแล เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารครบรอบ ๙๙ ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง ชื่นชมทุกความร่วมมือร่วมใจ สมเป็น “อุตรดิตถ์ เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”

 เสมา 3 เยือนเมืองลับแล เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารครบรอบ ๙๙ ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง ชื่นชมทุกความร่วมมือร่วมใจ สมเป็น “อุตรดิตถ์ เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”
Social sharing
Digiqole ad

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารครบรอบ ๙๙ ปี” โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาจำนวน 32 ทุน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านในเมือง โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านในเมือง นักเรียนและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นางกนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารครบรอบ ๙๙ ปี” ของโรงเรียนบ้านในเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การเดินทางมาเปิดอาคารแห่งนี้เป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของตน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการแจ้งเชิญมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ต้องเลื่อนไปเพราะติดภารกิจ ถึงแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมและอบอวลไปด้วยผู้ที่มีจิตใจที่มีความหวังดีต่อวงการศึกษาไทย

ตนขอชื่นชมทุกความร่วมมือร่วมใจ โดยเฉพาะจากทุกคนในชุมชน สมกับเป็น อุตรดิตถ์เมืองงาม 3 วัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมไทยกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านความรู้ ความสามารถ และได้แสดงผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ ทักษะ และงานอาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างแท้จริง อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้านต่อไป

“ครูโอ๊ะ ขอขอบคุณและขอชื่นชม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ ขอให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันและการจัดการเรียนการสอนต่อไป หากมีสิ่งใดที่ครูโอ๊ะสามารถทำได้ก็พร้อมทำทันที เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นางกนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

 

Facebook Comments

Related post