Digiqole ad

“เสมา 2” ประธานมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล PEF Award for ALL ประจำปี 2566 แก่ “ผู้บริหาร -สถานประกอบการ -บุคลากรทางการศึกษา -นักเรียน”

 “เสมา 2” ประธานมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล PEF Award for ALL ประจำปี 2566 แก่ “ผู้บริหาร -สถานประกอบการ -บุคลากรทางการศึกษา -นักเรียน”
Social sharing
Digiqole ad

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ PEF Award for ALL ประจําปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กล่าวรายงาน และมี นายชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ​พร้อมรับโล่และประกาศนียบัตร

นายสุรศักดิ์ กล่าวภายหลังมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ PEF Award for ALL ประจําปี 2566 ในวันนี้ ทั้งยังขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่ทุกคน ได้ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด อันนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นพลังสําคัญของการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา เช่นเดียวกับสถานประกอบการก็ถือเป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย ให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” เพราะเมื่อเรามีความสุขกับการเรียน​ การทำงาน​ ผลที่ตามมาคือทั้งการเรียนและงานก็จะออกมาดี​เพราะเราได้ทำในสิ่งที่มีความสุข

“ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เป็นต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ ปลูกจิตสํานึก ด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้อง จนได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดผลงาน สร้างความภูมิใจให้แก่สถานศึกษา และครอบครัว ทั้งยังขอชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่รับรับโล่​ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ที่ได้ดําเนินโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการดําเนินงานโครงการที่ดีนี้ต่อไป เพื่อยกย่องผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ ครู และนักเรียนที่ดีมีความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ โดยยึดมั่นคุณงามความดีที่ได้รับในวันนี้​ต่อไป​ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติเหมาะสมกับรางวัล PEF Award for ALL อย่างแท้จริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

Facebook Comments

Related post