Digiqole ad

เสฏฐวุฒิ-จิรัชยา เก็บแชมป์คลาสซีชาย-หญิง สิงห์-ทีจีเอ คลาสซี-เอฟ สนามสุดท้าย ที่รอยัลฮิลล์ฯ

 เสฏฐวุฒิ-จิรัชยา เก็บแชมป์คลาสซีชาย-หญิง สิงห์-ทีจีเอ คลาสซี-เอฟ สนามสุดท้าย ที่รอยัลฮิลล์ฯ
Social sharing

Digiqole ad

เสฏฐวุฒิ เคนานัน รับแชมป์ คลาสซีชาย จากสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 ขณะที่แชมป์ คลาสซี หญิง เป็นของ จิรัชยา ปรีชาสุชาติ สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน (ส่วนกลาง) ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2022-2023 สนามที่ 6 (คลาส ซี-ดี-อี-เอฟ) สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 2 วัน 36 หลุม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยแบ่งการแข่งขันเป็นคลาสซี (11-12 ปี), คลาสดี (9-10 ปี), คลาสอี (7-8 ปี), คลาสเอฟ (อายุไม่เกิน 6 ปี) ชาย-หญิง โดยเป็นสนามที่ 6 ของปี 2022-2023 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชน (ต้องเข้าร่วมการแข่งขัน 4 จาก 6 รายการเป็นอย่างน้อย) ได้สิทธิ์ร่วมคัดตัวเยาวชนทีมชาติไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ อาทิ ไอเอ็มจี จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ และ เอฟซีจี คัลลาเวย์ เวิลด์ จูเนียร์ ที่ประเทศสหรัฐ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน คลาสซีชาย (แข่งพาร์ 72) เสฏฐวุฒิ เคนานัน เก็บ 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากรอบสุดท้ายสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 รับแชมป์ไปครอง โดยมี อุทัย รัตนเวทวงศ์ สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 151 (77-74) คว้าอันดับ 2 ขณะที่อันดับ 3 เป็นของ พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 151 (75-76) คลาสซีหญิง (แข่งพาร์ 72) แชมป์เป็นของ จิรัชยา ปรีชาสุชาติ จากผลงาน 7 อันเดอร์พาร์ 137 อันดับ 2 สุริฏฐ์ปรียา พฤษานุบาล สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 และ ภิญญาพัชญ์ กมลบวร รับอันดับ 3 สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 ด้านคลาสดีชาย (แข่งพาร์ 72) แชมป์เป็นของ ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม จากผลงานอีเวนพาร์ 144 โดยมี ภูริต วงศ์สว่าง สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 คว้าอันดับ 2 และ ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ รับอันดับ 3 สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 คลาสดีหญิง (แข่งพาร์ 72) อันนา ผ่องหทัยกุล ทำสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 รับแชมป์ในรุ่นนี้ โดยมี ชนิญชิดา อยู่นาน คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (79-70) อันดับ 3 บุณยนุช ศุภกิจบุญชู สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (73-76)

คลาสอีชาย (แข่งพาร์ 72) แชมป์เป็นของ เตชินท์ ทองรัตนะ สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 อันดับ 2 ทัตพงศ์ วงศ์วรารักษ์ สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 และ บุญฤทธิ์ กันทา สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 รับอันดับ 3 คลาสอีหญิง (แข่งพาร์ 58) ณิชาภา จบหิมเวศน์ สกอร์รวม -3 อันเดอร์พาร์ 113 รับแชมป์ไปครอง โดยมี เวณิชย์ อรชุน สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 122 รับอันดับ 2 และอันดับ 3 เป็นของ ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 127 คลาสเอฟชาย (แข่งพาร์ 54) รติ ศิริสมบูรณ์​ คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ 120 อันดับ 2 กฤตพล วณิชวรพงศ์ สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 122 และ รพินทร์ ตันสกุล คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 20 โอเวอร์พาร์ 128 คลาส เอฟ หญิง (แข่งพาร์ 54) แชมป์เป็นของ ชุติกาญจน์ วรอภิญญาภรณ์ สกอร์รวม 27 โอเวอร์พาร์ 135 และอันดับ 2 บุญลดา กันทา สกอร์รวม 42 โอเวอร์พาร์ 150

สำหรับการแข่งขันส่วนกลางของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรายการต่อไปเป็นการแข่งขัน ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2022-2023 สนามที่ 6 (คลาส เอส-เอ-บี) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ณ สนามเดียวกันนี้
—————————————-
สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน (ส่วนกลาง)
ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2022-2023 สนามที่ 6 (คลาส ซี-ดี-อี-เอฟ)
สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
—————————————-
คลาส ซี ชาย (พาร์ 72)
1.เสฏฐวุฒิ เคนานัน (-4) 72-68 (140)
2.อุทัย รัตทเวทวงศ์ (+7) 77-74 (151)
3.พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ (+7) 75-76 (151)

คลาส ดี ชาย (พาร์ 72)
1.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม (-) 74-70 (144)
2.ภูริต วงศ์สว่าง (+5) 73-76 (149)
3.ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ (+11) 78-77 (155)

คลาส อี ชาย (พาร์ 72)
1.เตชินท์ ทองรัตนะ (+3) 76-71 (147)
2.ทัตพงศ์ วงศ์วรารักษ์ (+9) 72-81 (153)
3.บุญฤทธิ์ กันทา (+11) 79-76 (155)

คลาส เอฟ ชาย (พาร์ 54)
1.รติ ศิริสมบูรณ์​ (+12) 64-56 (120)
2.กฤตพล วณิชวรพงศ์ (+14) 61-61 (122)
3.รพินทร์ ตันสกุล (+20) 64-64 (128)
—————————————-
คลาส ซี หญิง (พาร์ 72)
1.จิรัชยา ปรีชาสุชาติ (-7) 68-69 (137)
2.สุริฏฐ์ปรียา พฤษานุบาล (+1) 72-73 (145)
3.ภิญญาพัชญ์ กมลบวร (+4) 75-73 (148)

คลาส ดี หญิง (พาร์ 72)
1.อันนา ผ่องหทัยกุล (+4) 76-72 (148)
2.ชนิญชิดา อยู่นาน (+5) 79-70 (149)
3.บุณยนุช ศุภกิจบุญชู (+5) 73-76 (149)

คลาส อี หญิง (พาร์ 58)
1.ณิชาภา จบหิมเวศน์ (-3) 54-59 (113)
2.เวณิชย์ อรชุน (+6) 63-59 (122)
3.ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง (+11) 63-64 (127)

คลาส เอฟ หญิง (พาร์ 54)
1.ชุติกาญจน์ วรอภิญญาภรณ์ (+27) 70-65 (135)
2.บุญลดา กันทา (+42) 73-77 (150)

Facebook Comments


Social sharing

Related post