Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ จะต้องใช้กฏหมายเข้มงวดยึดทรัพย์คนขาย ตัดวงจรการค้าให้สิ้นซาก รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานบริหารยาเสพติดจังหวัด เพื่อกำกับดูแลและติดตามและรายงานปัญหาให้ส่วนกลางได้ทราบอย่างใกล้ชิด
.
1. นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายด้านยาเสพติดว่า ประเทศไทยในปัจจุบันนอกจะมีปัญหาเรื่องปากท้องและค่าครองชีพสูงแล้ว ปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเช่นกัน เรื่องนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่า จะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยและหมดไป
.
2. รัฐบาลมีมาตรการในการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย เพื่อรักษาดูแลและส่งคืนเขากลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว ให้มีอาชีพที่เหมาะสม รวมถึงป้องกันที่ต้นน้ำไม่ให้ประชาชนได้เข้าไปเสพยาอีก จนถึงระยะสุดท้ายที่ยึดยาเสพติดมาแล้วนำมาเผาทำลาย รวมถึงการยึดทรัพย์ ปัญหายาเสพติดนั้นมีหลายมิติ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะเป็นจุดเริ่มต้นขจัดปัญหานี้ออกไปจากสังคมไทยได้
3. นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง ด้วยการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขอให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดที่มีอยู่อย่างเข้มงวด และมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติดไม่ใช่คนร้าย ฉะนั้นขอให้ชักชวน จูงใจให้ผู้ป่วยเข้ามาบำบัดรักษา ให้ได้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมได้
.
4. เพื่อเป็นการขจัดปัญหาอย่างครบวงจร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะต้องยึดทรัพย์คนขาย ตัดวงจรการค้าให้สิ้นซาก รวมถึงการลักลอบขนย้ายยาเสพติดจากชายแดน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. พร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำชับและผลักดันให้สำเร็จ
5. นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติด ประสานงานกับส่วนกลางอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีคณะทำงานบริหารยาเสพติดจังหวัด กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายงานปัญหาให้กับส่วนกลางทราบ ทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เพื่อให้แนวทางและนโยบายเบื้องต้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงกับการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการดำเนินการเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยตนเอง และรัฐบาลจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาใหม่
.
6.จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยัง บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยนายกรัฐมนตรีได้ดูวิธีการตรวจพิสูจน์และดูขั้นตอนการเผาทำลายยาเสพติด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำแก่ผู้เข้าร่วมงานว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดี ต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว โดยรัฐบาลจะทำการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาออกมาโดยเร็ว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post