Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ รับฟังเสียงประชาชน ซึ่งคาดว่าได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่ พบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ รับฟังเสียงประชาชน ซึ่งคาดว่าได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่ พบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับฟังพี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่าได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบินสนามบินเชียงใหม่ พร้อมพบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรฐกิจประเทศ ย้ำการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เปิดทางประชาชนมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา ขณะที่ AOT เตรียมทำประชาพิจารณ์รับฟังเสียงผู้ได้รับผลกระทบด้วย
.
1. นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบิน โดยยืนยันว่าเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมารับฟังปัญหาและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญ ประชาชนอยู่ดีกินดี เนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก และจะช่วยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ
2. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าประชาชนชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว โดยเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของสนามบินเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองได้ และทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปข้างหน้าตามศักยภาพ และยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนถ่ายสินค้าด้วย
.
3. “การมาพบปะพูดคุยกับประชาชนวันนี้เพื่อมารับฟังการขยายระยะเวลาการบินที่อาจจะเป็นการรบกวนและกระทบประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการออกนโยบายต่างๆ จึงพาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีผลกระทบอะไรขอให้มีการพูดคุยกัน รัฐบาลพร้อมรับฟังและนำมาสู่การปฏิบัติและช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม” นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ
.
4. ทั้งนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ยืนยันว่ามีการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ แต่หากมีผลกระทบเกิดขึ้น AOT ก็มีมาตรการดูแลเยียวยาตามกฎหมาย รวมถึงการซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้ รวมทั้งจะเร่งก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 เพื่อลดความแออัดและผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้น ส่วนการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารนั้นไม่ได้เป็นการขยายพื้นที่ออกไปจากพื้นที่เดิม แต่เป็นการสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่และการพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง AOT ก็จะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง
5. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ พบปะพูดคุยกับผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในประเด็นการดำเนินการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่และการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นตามเป้าหมายคือ 20 ล้านคนต่อปี โดยนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำ AOT ให้ดูแลเรื่อง EIA และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมดูแลเยียวยาประชาชนลดผลกระทบด้านเสียงให้เหมาะสมรวมถึงเยียวยาทางด้านจิตใจ
.
6. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้สอบถามถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ในระยะเวลา 7 ปี ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่ง AOT รายงานว่าเมื่อก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่แล้วเสร็จจะสามารถมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านบาทต่อปี และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยนายกรัฐมนตรี กำชับให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าหมายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
.
7. โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยขอให้ AOT และ ตม. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้เกิดความประทับใจและมีความปลอดภัย และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งชี้แจงทำความเข้าใจหากมีประเด็นการนำเสนอข้อที่เป็นไปในทิศทางอ่อนไหวและไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจได้มากขึ้น
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post