Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ต้อนรับ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ต้อนรับ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
Social sharing
Digiqole ad
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้อนรับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
.
1.นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้พบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลัก และจะทำให้เกิดความสมดุลทุกด้านทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินการคลัง ตลอดจนด้านการต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงเรื่องนี้ ที่จะผลักดันให้ครอบคลุมทุกมิติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ เพื่อส่งผลความเจริญระยะยาวแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอและทุกข้อเสนอแนะจะนำไปพิจารณา
.
2. นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำถึงสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้เพียงพอกับประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งในเดือนเมษายน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ติดขัดอยู่ให้สามารถดำเนินการได้เพื่อการส่งเสริม Ease of Doing Business ของประเทศไทย
.
3.ในการหารือกันวันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำเสนอเป้าหมาย 3 เรื่องสำคัญ คือ Competitiveness, Driving GDP Growth และ SDGs เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประเด็นสำคัญ ได้แก่
.
(1) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อส่งเสริม Ease of Doing Business และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2) พัฒนาบุคลากร เพื่อผลิตภาพแรงงานและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งระบบ
(3) การบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition)
(4) การส่งเสริมการส่งออก การค้า และสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ให้ชัดเจน
(5) การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล
(6) พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (BCG & ESG) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
(7) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
(8) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Logistics และพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม
.
4.นายกรัฐมนตรี ได้ฝากทิ้งท้ายว่า รัฐบาลอยากทราบถึง action plan ที่เป็นรูปธรรมว่า สภาอุตสาหกรรมต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอะไรอย่างไรให้ชัดเจนในการพบกันครั้งหน้า ซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมได้รับปากแล้วว่า จะเตรียมข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทันทีมานำเสนอต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post