Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี รับหนังสือพร้อมพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี รับหนังสือพร้อมพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำและ สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกันรับหนังสือพร้อมพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประมาณ 100 คน ซึ่งร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการประกอบอาชีพในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงกระทบต้นทุนการประกอบอาชีพ
1. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านการท่องเที่ยว ประมงและปัญหาหนี้สิน เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหา และวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
2. รัฐบาลให้ความสำคัญกับพี่น้องผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างมาก เพราะถือเป็นเส้นเลือดฝอยซึ่งเชื่อมให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้ หากมีความไม่สบายใจในส่วนใด ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีอุปสรรคในข้อกฎหมายก็ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแล
3. นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของปัญหาที่พี่น้องผู้ขับขี่ได้สะท้อนปัญหาหลายประเด็น อาทิ ปัญหาเรื่องจุดจอดจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งควรปลอดภัยมากขึ้น ปัญหาที่ผู้ขับขี่ติดเงื่อนไขอายุเกิน 60 ปี ซึ่งเห็นว่าอาจแก้ไขได้โดยมีมาตรการตรวจสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงทำงานได้
4. สำหรับปัญหาเรื่องกองทุนสำหรับการประกอบอาชีพนั้นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาจต้องเริ่มหารือกับธนาคารออมสินเป็นพิเศษเกี่ยวกับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการลดเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้ ส่วนการเปลี่ยนมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า อาจพิจารณาสร้างทางเลือกในการทำงานแล้วแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ขับขี่และเจ้าของรถ โดยไม่ต้องกู้เงินมาซื้อรถโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ขับขี่
5. สำหรับในเรื่องสวัสดิการและการดูแลผู้ขับขี่ที่อายุเกิน 60 ปีและต้องหยุดประกอบอาชีพ ซึ่งอาจต้องมีกองทุนประกันสังคมเข้าไปดูแล ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับกรณีของผู้ขับขี่รถสามล้อและรถแท็กซี่ ซึ่งจะต้องหารือใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานรวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบ
6. ในส่วนปัญหาแอปพลิเคชันเรียกรถ อาจต้องมีการพัฒนาแอปกลางร่วมเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่เสียเปรียบแอปที่มาจากต่างประเทศ รวมทั้งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมทั้งกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจต้องพิจารณาถึงการแก้ไขกฎหมาย จึงขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องนี้
7. ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องผู้ขับขี่สะท้อนมานั้นจะผลักดันให้มีการตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อสรุปแนวทางและเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post