Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
Social sharing
Digiqole ad
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบ เช่น เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมตึกต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล
.
ภายในทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง และการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น
.
ตึกไทยคู่ฟ้า เปิดให้เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมและนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ทำเนียบรัฐบาลจะจัดให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเหมือนทุกปี แต่ปีนี้จำเป็นต้องนำเก้าอี้ โต๊ะทำงาน ธง และชุดอุปกรณ์การทำงาน มาจัดที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ด้วยเหตุที่ห้องทำงานชั้นบนยังมีปัญหาน้ำรั่วซึม อยู่ระหว่างซ่อมแซม และการนำลงมาจัดที่ห้องสีม่วง จะทำให้เด็กด้อยโอกาส เยาวชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรีด้วย
.
ตึกสันติไมตรีหลังนอก จะมีการแสดงของหน่วยงาน สถานศึกษา กิจกรรมสาระบันเทิงต่าง ๆ และการเล่นเกม แจกของรางวัล ตึกสันติไมตรีโถงกลาง เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างส่งเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทย ตึกสันติไมตรีหลังใน เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : Soft power แหล่งท่องเที่ยว และอาหาร ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี เป็นการจัดแสดงกิจกรรมให้ความรู้ ธีม : ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นิยมไกลทั่วโลก ตึกภักดีบดินทร์ กิจกรรมและนิทรรศการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ตึกนารีสโมสร กิจกรรมแถลงข่าวจำลอง และตึกบัญชาการ 1 กิจกรรมการแสดงหุ่นยนต์ E-sport เทคโนโลยี AI นอกจากนี้ ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ยังมีกิจกรรมและการเล่นเกมอีกจำนวนมาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
.
Facebook Comments

Related post