Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งใน Soft power สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
.
1. นายกรัฐมนตรี ชื่นชมในความรัก ความสามัคคี ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเชื่อมสัมพันธภาพอันดีงามของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
.
2. นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกชาติพันธุ์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกหรือภาคใต้ โดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนของนายกรัฐมนตรี จะสามารถทำให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รักและหวงแหน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตนสืบต่อไป
.
3. นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลนี้มีความเป็นห่วงเป็นใย และให้โอกาสกับทุกคนเสมอ ซึ่งคำว่าโอกาสถือว่าเป็นอนาคตของทุกคนที่อยู่ที่นี่ รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการพิสูจน์ทราบได้ว่า ถ้าพวกท่านเกิดที่นีี่ ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับการเข้าสู่กระบวนการในการขอสัญชาติได้ โดยทุกคนจะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข สิทธิต่าง ๆ ยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกคน
.
4. หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีรับมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าย่ามและเสื้อของชาติพันธ์ุลาหู่ พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวลาหู่ให้ความเคารพ ขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ พร้อมร่วมเต้นเฉลิมฉลองปีใหม่ลาหู่ (ก่าเคะวะ) และนายกรัฐมนตรียังได้เดินชมนิทรรศการวิธีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ สาธิตการตำข้าวปุกด้วย
.
5. นายกรัฐมนตรี ได้เขียนข้อความบนแพล็ตฟอร์ม X เพิ่มเติมเรื่องการพิสูจน์ทราบเพื่อขอสัญชาติของพี่น้องชาติพันธุ์ เพิ่มเติมว่า “ผมมาร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลาหู่ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2567 ในวันนี้ เพื่ออยากบอกให้รู้ว่าประเทศไทยก็คือบ้านของท่าน “บ้าน” ที่มีโอกาสและเป็นอนาคตของพวกเราทุกคนครับ
.
รัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะเรื่องการพิสูจน์ทราบสถานที่เกิด หากพวกท่านและลูกหลานเกิดที่นี่ ก็จะเข้ากระบวนการในการขอสัญชาติได้ เพื่อเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสาธารณสุข และสิทธิต่าง ๆ ครับ”
.
ที่มา :
Facebook Comments

Related post