Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดงานนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดงานนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 7 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงานนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด ว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบายนี้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว นโยบายนี้จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอ ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนดียิ่งขึ้นไป
.
1. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งประชาชน พี่น้อง อสม. ในจังหวัดร้อยเอ็ดและทุกจังหวัดนำร่องที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกันผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน
.
2. การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชน สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ผมได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ในทุก ๆ พื้นที่ และเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายนี้ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ จากหน่วยบริการทุกระดับ ทุกสังกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย
3. เราได้ยกระดับหน่วยบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน อาทิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยาและใบสั่งแล็บออนไลน์ การแพทย์และเภสัชกรรมทางไกล การนัดหมายออนไลน์ ส่งยาและเวชภัณฑ์ ที่บ้านผ่าน Health Rider และการส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของเวล และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน
.
4. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” จะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post