Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่องคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ผู้มี ‘ทะเบียนบ้านชั่วคราว’

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่องคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ผู้มี ‘ทะเบียนบ้านชั่วคราว’
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงข่าวเรื่องคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ผู้มี ‘ทะเบียนบ้านชั่วคราว’ สามารถขอใช้ไฟฟ้าและประปาเช่นเดียวกับผู้มีทะเบียนบ้าน และเสียค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ
.
1. นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา ได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ในทุกๆ จังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จัดให้มีการแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและประปาให้กับผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราว โดยขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้เช่นเดียวกับผู้มีทะเบียนบ้านปกติในอัตราปกติ ถึงแม้ในบางพื้นที่จะยังมีปัญหาการขอให้มีการพิสูจน์สิทธิกันก่อน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการที่ดินได้ผ่อนผันการปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
.
2. นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมในการแถลงข่าวว่า ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากกรณีการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีต้นเดือนธันวาคม โดยมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนว่าตนเองอยู่ในที่ดินที่กำลังมีปัญหาพิพาทเรื่องการพิสูจน์กรรมสิทธิกับภาครัฐ แต่ในระหว่างพิพาทไม่สามารถใช้น้ำประปาและไฟฟ้าได้ สร้างความเดือดร้อนกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติ นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะมนตรีเมื่อ 8 เมษายน 2546 โดยให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิว่าเป็นที่ดินรัฐหรือประชาชน เฉพาะที่อยู่ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี
.
3. ข้อสั่งการดังกล่าว ให้ปฏิบัตินำร่องในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนี้ ถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ และขอให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบภายใน 1 เดือน
.
4. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการเพิ่มเติมอีกด้วยว่าปัญหาในเรื่องการพิสูจน์สิทธิที่ดินซึ่งเป็นเหตุแห่งปัญหานี้ กระบวนการใช้เวลานานจนกระทบต่อพี่น้องประชาชน จึงขอให้ไปเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี เพื่อให้พี่น้องเดือดร้อนน้อยที่สุด การเร่งรัดการพิสูจน์สิทธินี้ให้ถือเป็น KPI ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส่วนคนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนี้จะได้ใช้ไฟฟ้าและประปาในอัตราปกติเหมือนคนที่มีทะเบียนบ้านปกติด้วย
.
ที่มา :
Facebook Comments

Related post