Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.เชียงใหม่

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.เชียงใหม่
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 มีเป้าหมายการตรวจราชการโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมการอนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังนี้
.
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปจังหวัดเชียงใหม่
.
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระบบขนส่งและเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
.
1) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินล้านนา (เชียงใหม่แห่งที่ 2)
2) ความคืบหน้าโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV)
3) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่
4) แผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง
5) การพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ จากนั้น
.
เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
.
เวลา 11.20 น. นายกรัฐมนตรีจะติดตามความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 และสาธิตวิธีการปล่อยฝนหลวง ณ บริเวณจุดจอดอากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองบิน 41 อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
.
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะไปยังศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ภาคเหนือ และการทำแนวกันไฟ
.
เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีจะติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (โครงการพืชสวนโลก) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
.
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
.
เวลา 12.40 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
คณะร่วมตรวจราชการนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ประกอบด้วยพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะตรวจราชการ
.
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

Facebook Comments

Related post