Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอบคุณทุกความเห็น ยืนยันใช้งบประมาณปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเป้าหมาย ให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชน
.
1. ขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 ที่รัฐบาลเสนอ แม้จะจัดทำภายใต้เวลาที่เร่งด่วน รวมถึงมีงบประจำ งบผูกพันที่รัฐบาลจะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัด รัฐบาลจะยังคงให้ความสำคัญกับการมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
.
2. สำหรับงบประมาณวาระที่พิจารณาอยู่นี้มีจุดสำคัญ คือ เป็นงบประมาณที่ 4 เพิ่ม 1 ลด ดังนี้
.
– หนึ่ง มีการจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
– สอง เพิ่มเงินลงทุนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
– สาม เงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลัง
– สี่ รายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตนเองมั่นใจว่าเราจะสามารถขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรม
– และ 1 ลด คือ รัฐบาลจะขาดดุลลดลงซึ่งจะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่า
.
3. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีอีกหลายนโยบายที่ได้แถลงไว้ อาทิ การเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทย-จีน โดยไม่ต้องขอวีซ่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซ่า เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช้งบประมาณ แค่เปลี่ยนขบวนการทำงานปลดล็อคกฎระเบียบบางอย่าง แต่สามารถสร้าง Impact ได้อย่างมหาศาล
.
4. ทั้งนี้ มั่นใจว่าแม้จะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี 2567 ไม่นาน แต่รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชน สำหรับความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาผู้แทนราษฎรนี้ แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปโดยรอบคอบ
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post