Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิปรายชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า โครงการแลนด์บริดจ์จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า และดึงดูดการลงทุนที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าของโลก โดยจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อทำให้โครงการเกิดขึ้นจริง ยกระดับเศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของประชาชน
.
1. โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) เกิดจากการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายประเทศประสงค์จะตั้งโรงงาน เพราะไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและมิติอื่น ๆ มาก ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างในสมัยนายทักษิณ ชินวัตร และท่าเรือแหลมฉบังที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระยะที่ 3 ทำให้เราเป็นหมุดหมายสำคัญของการผลิตทั่วโลก แต่จากการที่ไทยมีประชากรเพียง 70 ล้านคน จึงทำให้ไม่คุ้มในการตั้งโรงงาน เพราะหลายสินค้าไม่สามารถขายเพียงในไทยได้ ต้องเป็นการตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่และส่งไปขายทั่วโลก
.
2. ปัจจุบันนี้ช่องแคบมะละกาไม่เพียงแค่แออัด แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ระยะเวลาที่เรือขนส่งสินค้าต้องมาเข้าคิวผ่านช่องแคบมะละกาใช้เวลามาก ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า ปริมาณสินค้าจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องการขนส่งทางเรือเพิ่มอีกมโหฬาร อีกทั้ง ปริมาณน้ำมันที่ขนส่งทั่วโลกร้อยละ 60 ขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา
แลนด์บริดจ์จะแบ่งเบาภาระของช่องแคบมะละกาและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในไทยไปอีกมาก ประกอบกับจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยที่เป็นกลาง แม้ว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจะมีความรุนแรง ทั้งสองประเทศยังต้องค้าขาย ไทยในฐานะที่เป็นกลางสามารถเสนอตัวทำแลนด์บริดจ์ เชื่อมต่อทั้งโลกเข้าด้วยกัน ทั้งสองประเทศสามารถใช้เราเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าได้
.
3. นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลจะมีการดำเนินการสำรวจความเห็น รับฟังทั้งฝ่ายค้าน ภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ และนักธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความสำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของโลก
.
4. นอกจากนั้น แลนด์บริดจ์จะทำให้หลายประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีความมั่นคงทางพลังงานสูงมาก อยากมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมยืนในโลกที่ความขัดแย้ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post