Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากรจังหวัดสระแก้ว ตรวจงานจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รวมถึงเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว และรับฟังปัญหาการค้าขายชายแดนจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้น
1.เมื่อเวลา 12.45 นาที นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) รับฟังการบรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) การก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนและโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากรว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน และขอให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน รวมถึงได้สอบถามถึงประเภทและปริมาณของสินค้าต่างๆ ที่ขนส่งผ่านแดนดังกล่าว โดยแนะว่าหากก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนฯ แล้วเสร็จขอให้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะให้มีการเปิดด่าน 24 ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้น
2. เวลา 13.30 นาที นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ฟังบรรยายสรุปภาพรวม ข้อเสนอแนะ และปัญหาของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หอการค้าจังหวัดสระแก้ว โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนพิจารณาที่จะมาตั้งโรงงานที่จังหวัดสระแก้วนั้นคือเรื่องของน้ำ เพราะจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ไม่ขาดแคลนน้ำ มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี และจังหวัดสระแก้วยังสามารถเชื่อมต่อไปยังแหลมฉบังและประเทศกัมพูชาได้ ทั้งนี้ ขอให้เลขาธิการ BOI ไปพิจารณาว่าควรมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังฝากกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสถานกงสุลไทยเพิ่มในกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมถึงหารือกับกระทรวงการคมนาคมเข้ามาดูแลเรื่องสภาพถนนในจังหวัดสระแก้ว ที่มีความเสียหายจากการขนส่งสินค้าของรถถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงหารือกระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับผลผลิตโกโก้ ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่สามารถพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าประจำจังหวัดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย ซึ่งในการหารือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสหารือกับนายอุม เรึยแต็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย นายเกียรติ ฮุล ผู้ว่ากรุงปอยเปต และนายเสรียง ลี กงสุล ณ สะพานด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย
3. จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ซึ่งอยู่ในกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวสระแก้วที่มาให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จังหวัดสระแก้วถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่สำคัญเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก รวมทั้งการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการค้าชายแดน เรื่องนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการค้าขายและจะทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มาติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น เศรษฐกิจการค้าขายดีขึ้นด้วยเช่นกัน
.
4. คณะตรวจราชการนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมตรวจราชการด้วย
ที่มา :
Facebook Comments

Related post