Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.อุดรธานีและหนองคาย

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.อุดรธานีและหนองคาย
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมคณะตรวจราชการ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
.
1. ที่จังหวัดอุดรธานี เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
.
2. ที่จังหวัดหนองคาย เวลา 16.15 น. นายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามประเด็นปัญหาการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร การค้าชายแดนและการพัฒนา One Stop Service ระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศุลกากรหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
.
3. เวลา 17.45 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith) ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์) ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายด้วย
.
4. นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อดุรธานี และ จ.หนองคาย ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมร่วมรับชมการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง ต่อยอดเป็น Soft Power ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าประเทศ สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วย
.
Facebook Comments

Related post