Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง กังวลความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง กังวลความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล เนื่องจากหลายฝ่ายกังวลว่าสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้น ซึ่งขณะนี้พี่น้องแรงงานไทยบางส่วนตัดสินใจอยู่ในประเทศอิสราเอลต่อและต้องเสี่ยงชีวิตหลังจากเกิดกรณีนายจ้างเอาเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาต่อรองให้อยู่ต่อไป
.
อาจมีคำถามกลับมาที่รัฐบาลบ้างว่าการที่มีคนเอามาให้ 50,000 – 100,000 บาทเพื่อให้อยู่ต่อแม้ต้องเสี่ยงชีวิตมีความสำคัญกับเขามาก ซึ่งเรื่องนี้ตนตระหนักดีและเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
.
ในการประชุม ครม. ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ ไปแล้วว่าเมื่อพี่น้องแรงงานไทยเดินทางกลับมาแล้วจะต้องดูแลเขาให้ดี รวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะพิจารณาในส่วนของแรงงานเกษตรที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ก็ขอให้พิจารณาเรื่องผลตอบแทนให้ดีขึ้น
.
ขณะนี้เรื่องของการนำคนไทยกลับมายังบ้านเกิดอยู่ที่ประมาณวันละ 600-800 คน แล้วก็ยังมีผู้แสดงเจตจำนงในการเดินทางกลับไทยก็เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนั้น ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งและยังมีการพูดคุยประสานงานเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post