Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ทวิตข้อความในแพล็ตฟอร์ม X ไอดี @Thavisin แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของฉนวนกาซา

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง ทวิตข้อความในแพล็ตฟอร์ม X ไอดี @Thavisin แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของฉนวนกาซา
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวิตข้อความในแพล็ตฟอร์ม X ไอดี @Thavisin แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของฉนวนกาซา มีข้อความดังนี้
.
“ผมรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาล อัล อาห์ลี อาหรับ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในความขัดแย้งต้องได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ”
.
I am shocked and distressed to hear about the tragedy at Al Ahli Arab Hospital in the North of Gaza last night. I pray for the families of those grieving their loved ones. There is no justification for harming innocent civilians during conflict. International humanitarian law must be respected.
.
นอกจากนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทวิตข้อความใน ในแพล็ตฟอร์ม X ไอดี @drparnpreeb แสดงความเสียใจด้วยเช่นกันว่า
.
“ผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่สูญเสียผู้ที่รักในการกระทำครั้งนี้และขอเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนอย่างเร่งด่วนภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และยุติความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนครับ
.
Appalled and deeply saddened to learn about the explosions at the hospital in Gaza last night. My profound condolences to the families grieving their loved ones in this reprehensible act. We call for the urgent protection of civilians under international humanitarian law, and a cessation of violence leading to talks towards a lasting peace.”
.
Facebook Comments

Related post