Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 11 ก.ย.66

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 11 ก.ย.66
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 11 กันยายน 2566 โดยเริ่มต้นกล่าวขอบคุณความเห็น ที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แนะนำ พร้อมยืนยันว่า การดำเนินนโยบายของรัฐบาลจะยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และประชาชนของรัฐบาลนี้ ครอบคลุมทุกกลุ่มคน ทั้งคนในเมือง คนในต่างจังหวัด คนทุกฐานะ ภาคเอกชน ข้าราชการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องนโยบายของการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เรื่องการพักหนี้เกษตรกรนั้น เราพบว่าตลอดเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีการพักหนี้มา 13 ครั้งแต่ไม่เกิดประโยชน์ เราตระหนักดีเราจึงมีมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มรายได้ไปพร้อมกับการพักหนี้ เช่น นโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่า ด้วยการใช้การตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการพักหนี้ เพื่อทำให้เกษตรกรหายใจ เพื่อลืมตาอ้าปากได้
เรื่องนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต กรณีระยะทาง 4 กิโลเมตรนั้น เราตระหนักดีว่าในชนบทอาจมีร้านค้าไม่เพียงพอ ซึ่งจะไปดูรายละเอียดให้เหมาะสมตามคำแนะนำของสมาชิกรัฐสภา ส่วนเรื่องระยะเวลา 6 เดือนนั้นจำเป็น เพราะเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้น และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ฉะนั้น ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็อยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้าน กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทำให้สถาบันครอบครัวแข็งแรงขึ้น เว้นไว้แต่บางเคสก็อาจมีขยายขอบเขตก็จะพิจารณาอีกครั้ง
เรื่องการผลักดันการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลมีแผนหลายอย่างที่จะต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นวีซ่าการเข้าประเทศ ซึ่งดำเนินการอยู่ เพราะการท่องเที่ยวจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้เร็ว ปลุกเศรษฐกิจสร้างรายได้ 3 ล้านล้านบาทต่อปี
เรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็สมควรได้รับการปรับปรุงให้เร็วที่สุด และเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ 5% ตลอด 4 ปี ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปถึง 600 บาทต่อวัน ปริญญาตรี 25,000 บาทได้
เรื่องค่าพลังงาน เราก็มั่นใจว่าเราสามารถทำให้ค่าพลังงานต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญได้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะได้มาตอบคำถามส่วนนี้
เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนั้นยังคงมีอยู่
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดินต่างๆ ก็จะต้องจัดสรรเพื่อให้ประชาชนสามารถไปสร้างประโยชน์ ทำมาหากินได้ ซึ่งจะต้องดูทั้งที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นๆ ผ่านรูปแบบที่เหมาะสม
เรื่องน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลอย่างเหมาะสมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่องแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เราจะเริ่มทำโดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลภายในต้นปีหน้าเพราะเริ่มเข้าช่วงวิกฤตที่มีฝุ่นหนักในภาคเหนือ โดยดำเนินการส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนก่อน
เรื่องการทุจริต รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใส เราจะเอาระบบดิจิทัลมาใช้มากขึ้น และในรายละเอียด ทางรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามต่อไป
——————————————————-
สรุปคำแถลงนโยบายรัฐบาลของประชาชน นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มุ่งมั่นทำงาน แก้วิกฤตการณ์ประเทศ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน
ชมเนื้อหาการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา : https://www.facebook.com/pheuthaiparty/videos/1342469536696609/
เนื้อหาคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาฉบับเต็ม : https://media.thaigov.go.th/…/Doc_20230911085440000000.pdf
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post