Digiqole ad

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
Advertisement
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
Advertisement
– กทม. และปริมณฑล เน้นปิดการก่อสร้างและแคมป์คนงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน 1 เดือน
– 4 จังหวัดภาคใต้ เน้นมาตรการสาธารณสุขและการเดินทางข้ามจังหวัด
– ร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้าน ห้ามทานที่ร้าน
– ห้ามจัดประชุม-สัมมนา
– ห้างสรรพสินค้าเปิดถึง 21.00 น.
– ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน (เว้นได้รับอนุญาต)
– ใช้กับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
🗓 โดยมีผลเริ่มวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
Download ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้ที่
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/dSzpZ

Related post