Digiqole ad

เว็บไซต์รัฐบาลไทย (Royal Thai Goverment) รายงานผู้นำต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “นายเศรษฐา ทวีสิน” ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

 เว็บไซต์รัฐบาลไทย (Royal Thai Goverment) รายงานผู้นำต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “นายเศรษฐา ทวีสิน” ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย
Social sharing
Digiqole ad
ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 มีผู้นำต่างประเทศ และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี และหวังที่จะร่วมมือกับไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ (President Joe Biden) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายสอนไซ สีพันดอน (H.E. Mr. Sonexay Siphandone) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายลี เซียน ลุง (H.E. Mr. Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดร. โลเตย์ เชริง (H.E. Dr. Lotay Tshering) นายกรัฐมนตรีภูฏาน นายฮุน มาเนต (H.E. Mr. Hun Manet) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีจักได้มีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป
Facebook Comments

Related post