Digiqole ad

เลี้ยงปีใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

 เลี้ยงปีใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
Social sharing
Digiqole ad

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เลี้ยงปีใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องอาหารจีนเหล่าเต๊ง โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

Facebook Comments

Related post