Digiqole ad

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเข็มให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 1”

 เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเข็มให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 1”
Social sharing

Digiqole ad

จากการดำเนินโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Southern Border Business Network หรือ SBN โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผ่านมา และวันนี้ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1” โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายการค้า ส่งเสริมองค์ความรู้ของผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับ ศอ.บต. และเมื่อวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ southern border business network หรือ SBN โดยนำนักธุรกิจในประเทศที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 55 คน เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจากวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร SBN ต่อไป

ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบคุณนักธุรกิจที่ทุกท่านที่มาในวันนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อต้องการให้ทุกคนได้มารับฟังแนวคิดในการประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการสร้าง connection ร่วมกัน นอกจากนี้ การอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการอบรมที่ทาง ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของและต่อยอดและพัฒนา ตลอดจนจะทำให้ทุกคนมีศักยภาพมีที่ดี หลังจากนี้ไปหลักสูตรนี้ไม่ใช่ของ ศอ.บต. แต่เป็นของนักธุรกิจทุกคน ที่จะนำประโยชน์จากการอบรมไปมอบความรู้ให้กับนักธุรกิจรุ่นหลังต่อไป

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านทาง ศอ.บต. ได้เรียนเชิญทูต และอุปทูตของประเทศอิสลาม ทั้งหมด 15 ประเทศแต่ตอบรับมา 13 ประเทศ ถือเป็นประเทศใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าทางธุรกิจ ได้ลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความโชคดีสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ต้อนรับคณะทูตและอุปทูตมาเยือนในครั้งนี้ และเชื่อเสมอว่า การมาเยี่ยมของคณะทูตนั้น ต้องเป็นเรื่องที่ดี หลายอย่างอาจจะเป็นที่จับตามองถึงแหละการลงทุนระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอาจจะดีขึ้นในอนาคต

โดยก่อนหน้าจะมีพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมวิภาคหลักสูตรและแลกเปลี่ยนความรู้จากการที่ได้อบรม โดยทุกคนได้มอบสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในพื้นที่ให้กับนักธุรกิจด้วยกันได้รู้ถึงประสบการณ์ อุปสรรคและปัญหาที่พบเจอ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักลงทุนรุ่นต่อไปให้มีความกล้าลงทุน กล้าคิด และกล้านำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อให้ทันโลกปัจจุบันอีกด้วย

Facebook Comments


Social sharing

Related post