Digiqole ad

เลขากองทุนฯ สั่งสาขาจังหวัดปิดประกาศรายชื่อเกษตรกร ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. 50,621 ราย

 เลขากองทุนฯ สั่งสาขาจังหวัดปิดประกาศรายชื่อเกษตรกร ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. 50,621 ราย
Social sharing
Digiqole ad

เลขากองทุนฯ สั่งสาขาจังหวัดปิดประกาศรายชื่อเกษตรกร ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. 50,621 ราย ย้ำเร่งรัดสาขาใช้จ่ายงบกลางปี 65 ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จตามกำหนด

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทรารา อุดรธานี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวมอบนโยบายการทำงานด้านการใช้จ่ายงบกลางปี 2565 และการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ให้แก่หัวหน้าสำนักงานและพนักงานสาขาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขา โดยกำชับให้สาขาจังหวัดออกคำสั่งสำนักงานปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง จำนวน 50,621 ราย เพื่อให้เกษตรกรและองค์กร ที่สมาชิกสังกัดรับทราบ และมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

นายสไกร กล่าวว่า สำนักงานสาขาจังหวัด ต้องเร่งปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรและองค์กรที่สังกัด เพื่อให้รับรู้และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสำนักงานได้เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานไว้แล้ว เช่น การทำแบบรายงานตัวเข้าร่วมโครงการ การทำแบบรายงานตัวเข้าร่วมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ (ผก. 1/4) และแบบการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ยังได้ให้นโยบายกับ หัวหน้าสำนักงานและพนักงานสาขาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณงบกลางปี 2565 ทั้งงบด้านการจัดการหนี้ งบด้านการฟื้นฟู และงบบริหารสำนักงาน โดยต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนดก่อน 30 กันยายน 2565 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอไว้กับสำนัก งบประมาณ

“สำหรับงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย ต้องทำรายงานให้สำนักงบประมาณรับทราบก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน จึงจะอนุมัติ ใช้จ่ายได้ ดังนั้นหากไม่จำเป็นจึงไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ”

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการใช้จ่าย งบประมาณงบกลางให้กับสาขาจังหวัด 4 ภาค ได้ดำเนินการแล้ว 2 ภาค วันที่ 23-24 เมษายนนี้เป็นเวทีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวันที่ 28-29 เมษายนที่จะถึงนี้เป็นเวทีสุดท้ายที่ภาคกลาง

 

 

Facebook Comments

Related post