Digiqole ad

เรือนจำ จ.ภูเก็ต จัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “สานสายใยรัก”เฉลิมพระเกียรติ 91พรรษา 

 เรือนจำ จ.ภูเก็ต จัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “สานสายใยรัก”เฉลิมพระเกียรติ 91พรรษา 
Social sharing
Digiqole ad

นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “สานสายใยรัก”เฉลิมพระเกียรติ 91พรรษา เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบาย ของ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดย กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

หลังจากที่ไม่ได้เปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดหลายปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ ต้องไม่เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง และให้ประโยชน์กับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี โดย เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 มีผู้ต้องขังมีสิทธิ เยี่ยมญาติใกล้ชิด จำนวน 371 คน มีญาติจองเข้าเยี่ยมใกล้ชิด ภายในเรือนจำจำนวน 779 คน

Facebook Comments

Related post