Digiqole ad

เรือนจำ จ.ภูเก็ตเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 700 คน

 เรือนจำ จ.ภูเก็ตเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 700 คน
Social sharing

Digiqole ad

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะเจ้าพนักงานเรือนจำ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ครั้งนี้ มีจำนวน 14 โครงการ เช่น โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงตัดเย็บเสื้อผ้า,โครงการฝึกวิชาชีพล้างเครื่องปรับอากาศ,โครงการการฝึกวิชาชีพช่างเดินสายในอาคาร, โครงการฝึกวิชาชีพก่ออิฐฉาบปูนเป็นต้น

ซึ่งมีผู้ต้องขัง ได้โอกาสในการฝึกวิชาชีพ จำนวน 700 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 553,000 บาท รวมทั้งได้รับการสนับสนุน วิทยากร จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21 ภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตและวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สำหรับโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ในครั้งนี้เป็นการ บูรณาการ ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งงบประมาณและบุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเมื่อผู้ต้องขังผ่านฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษแล้ว เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post