Digiqole ad

เรือนจำอำเภอพลจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้กับผู้ต้องขังชาย – หญิง พร้อมจัดกิจกรรมไหว้ขอพร บิดามารดา ของผู้ต้องขัง

 เรือนจำอำเภอพลจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้กับผู้ต้องขังชาย – หญิง พร้อมจัดกิจกรรมไหว้ขอพร บิดามารดา ของผู้ต้องขัง
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณภายในเรือนจำอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  โดยนายปารเมศ คงรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้กับผู้ต้องขังชาย – หญิง ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้วสามารถ จองเยี่ยมได้ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์สั่งการ ในการที่กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อให้กำลังใจกับผู้ต้องขังและญาติ ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีมีคุณค่า และพร้อมกลับสูสังคม โดยกำหนดให้ผู้ต้องขัง 1 คนต่อญาติจำนวน 5 คน โดยผู้ต้องขังได้รับการจองเยี่ยมทั้งหมด 142 ราย คาดว่าจะมีญาติที่จะเข้าเยี่ยมประมาณ 710 คน

ซึ่งในวันนี้ 23 เมษายน 2567 โดยมี นายเสกสม ลินดาพร ประเสริฐ นายอำเภอพล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดดังกล่าว และได้ร่วมรับชมกิจกรรมสวดสรภัญญะ”ราชพลคนหลังกำแพง “พร้อมกิจกรรมไหว้ขอพร บิดามารดา ของผู้ต้องขัง พร้อมได้ทักทายให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังและญาติ ที่เข้ามาเยี่ยม

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post