Digiqole ad

“เรือนจำจว.ภูเก็ต จัดพิธีปลงผมนาค อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 “เรือนจำจว.ภูเก็ต จัดพิธีปลงผมนาค อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
Social sharing
Digiqole ad

“เรือนจำจว.ภูเก็ต จัดพิธีปลงผมนาค อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีปลงผมนาค งานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภัสสโร) รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดพิธีอุปสมบทให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พ้นโทษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา โดยกำหนดทำพิธีปลงผม และให้เจ้าหน้าที่ที่อุปสมบทเข้ารับผ้าไตรอุปสมบท ณ กรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2566 และให้การสนับสนุนเครื่องอัฐบริขารแก่เจ้าหน้าที่และผู้พ้นโทษ ซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีเจ้าหน้าที่ประสงฆ์จะอุปสมบท จำนวน 3 คน และผู้พ้นโทษ จำนวน 3 คน โดยจะกำหนดพิธีอุปสมบทขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2566 นี้ ณ อุโบสถ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

Facebook Comments

Related post