Digiqole ad

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social sharing

Digiqole ad

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการศึกษาของเยาวชน และพัฒนา ส่งเสริม ความรักสามัคคี มีวินัย ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนในชาติ ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีลงนาม

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post