Digiqole ad

เรืองไกร ร้อง ป.ป.ช. สอบประธานชวน ตั้ง รมช.กห. เป็น กก.สมานฉันท์ ชอบหรือไม่

 เรืองไกร ร้อง ป.ป.ช. สอบประธานชวน ตั้ง รมช.กห. เป็น กก.สมานฉันท์ ชอบหรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

Advertisement
อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ตนได้ส่งจดหมาย EMS ขอให้ ป.ป.ช. สอบ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีที่นายชวน ในฐานะประธานรัฐสภา ออกประกาศตั้งพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ไปเป็นกรรมการสมานฉันท์ ตามประกาศรัฐสภา ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นประกาศของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น จะเป็นการใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่

เนื่องจากตามประกาศดังกล่าว อ้างว่าอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่ แต่เมื่อไปพิจารณาเนื้อหาที่บัญญัติในมาตราดังกล่าว ไม่มีข้อความใดที่ให้อำนาจไว้โดยตรงเพื่อตั้งกรรมการแต่อย่างใด

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ประกาศดังกล่าวก็ไม่ได้อ้างถึงมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญไว้ด้วย การตั้งกรรมการใดๆ จะมีแต่ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งให้อำนาจประธานฯตั้งกรรมการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ชัยชาญ ไม่ใช่ ส.ส. และตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 เคยวางบรรทัดฐานไว้แล้วในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ห้าม ส.ส. ไปเป็นกรรมการในฝ่ายบริหาร ตามหลักการดังกล่าว รมต.ที่ไม่ใช่ ส.ส.ก็ต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย

ดังนั้น การที่นายชวน ตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ ส.ส. ให้มาเป็นกรรมการในฝ่ายนิติบัญญัติ จึงอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 ดังนั้น การอ้างมาตรา 80 วรรคสี่ จึงอาจเข้าข่ายมีพฤติการณ์จงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 234 (1) ซึ่งอยู่ในอำนาจ ป.ป.ช.

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า เว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ว่า กรรมการสมานฉันท์ได้ประชุมไปแล้วสองครั้งเมื่อวันที่ 18 และ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวคงมีการจ่ายเบี้ยประชุมด้วย ซึ่งเป็นการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หากไม่ชอบ ก็ต้องมีการเอาผิดตามกฎหมายและเรียกคืนเงินที่รับไปแล้ว ซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว

นายเรืองไกร สรุปว่า ด้วยเหตุนี้ตนจึงมีเหตุที่ต้องร้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตราที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือไม่

Facebook Comments

Related post