Digiqole ad

“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” นศ.ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัด Chef Table เมืองสมุทร สุดปราการ

 “เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” นศ.ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัด Chef Table เมืองสมุทร สุดปราการ
Social sharing
Digiqole ad

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นศ.ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัด Chef Table เมืองสมุทร สุดปราการ

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน เมืองสมุทร. สุดปราการ’ Chef’s Table ขึ้น ณ ห้องมะฮอกกานี ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์

กิจกรรมครั้งนี้ทีมนักศึกษา ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ได้นำทักษะความรู้จากการเรียนรายวิชา Service Marketing มาจัด Chef Table โดยเซเลบริตี้เชฟ เช่น เชฟเตย-พัดชา กัลยาณมิตร จากรายการ MasterChef เชฟปิง-สุรกิจ เข็มแก้ว และเชฟเอฟ-พฤทธิพงศ์ ฉันทไกรวัฒน์ ซึ่งเชฟทุกคนต่างก็เป็นนักศึกษา ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ด้วย ภายในงานได้เปิดจำหน่ายสำรับอาหารในรูปแบบ Fine Dining ให้บุคคลภายนอกจองโต๊ะเพื่อเข้ามาลิ้มรสในบรรยากาศร้านอาหารจริง โดยสำรับอาหารนั้นเป็นการรังสรรค์วัตถุดิบจากกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมนูอาหารเลิศรส เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นสมุทรปราการซึ่งเป็นย่านที่นับว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับวิทยาลัยดุสิตธานี ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

งานครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Real World Experience ของนักศึกษา แต่ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมและธุรกิจการบริการ ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปของการบริการในธุรกิจอาหาร มองเห็นโอกาสและแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจอาหารให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งช่วยยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นให้มีมูลค่า สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ดีมากขึ้นด้วย และแน่นอนว่า นักศึกษาจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดการบริการอย่างถ่องแท้ ทั้งในมิติของศิลปะการประกอบอาหารและการออกแบบการบริการ (Service Design) กระทั่งสามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อไปในอนาคต

 

 

Facebook Comments

Related post