Digiqole ad

เริ่มแล้ว JOB EXPO THAILAND 2024

 เริ่มแล้ว JOB EXPO THAILAND 2024
Social sharing

Digiqole ad

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชน โดยการสร้างโอกาสให้ประชาชนในวัยทำงานทุกคนสามารถประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ รวมถึงอัตราเด็กเกิดใหม่ที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนกำลังแรงงานวัยทำงานลดลงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งระบบ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการวางแผนบริหารจัดการกำลังแรงงานให้มีจำนวนที่เหมาะสม และมีทักษะที่ตรงต่อความของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพ และการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทักษะด้านนวัตกรรม และ เทคโนโลยีขั้นสูง”พร้อมดำเนินมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสในการทำงานโดย “การสร้างงาน สร้างอาชีพ และ การจ้างงานที่มั่นคง”  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ “กำลังแรงงานในอนาคต” โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของอาชีพ และทักษะที่มีความจำเป็นในการทำงาน เพื่อให้ “กำลังแรงงานในอนาคต” ได้มีโอกาสในการเตรียมตัวในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

“การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กำลังแรงงานของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะเพื่อการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี” นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เป็นหนึ่งกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีภารกิจในการบริหารกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้แรงงานของประเทศไทยมีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมให้แรงงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน ได้รับสิทธิด้านสวัสดิการและประกันสังคมที่ดี เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับแรงงานทุกคน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางาน และ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ภายใต้แนวคิด “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบประกันสังคม ภายใต้โครงการ “SSO MARKET 2024″ มุ่งเน้นให้ข้อมูลและสร้างโอกาสให้คนทำงานในประเทศไทยได้รับสิทธิและการคุ้มครองด้านสวัสดิการและประกันสังคม พบกับสินค้าจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มธุรกิจ แฟชั่น และอาหาร จำนวนกว่า 200 ราย พร้อมทั้งฟรีคอนเสิร์ตตลอด 3 วัน

ด้าน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ไฮไลท์ของงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ในปีนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีตำแหน่งงาน Job Matching อัตราจ้างงานร่วม 700,000 อัตรา ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย 222 ราย สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน มีโซน Up skill พัฒนาทักษะสู่อนาคต การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน อาชีพสำหรับวัยเกษียณ เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ณ HALL 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Facebook Comments


Social sharing

Related post