Digiqole ad

เริ่มแล้ว! ตลาดนัดแก้หนี้’ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 เริ่มแล้ว! ตลาดนัดแก้หนี้’ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
เริ่มแล้ว วันนี้ (14 มกราคม 2567) ! ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้-สถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
.
จากกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมานาน โดยได้เปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือเจรจาแก้ปัญหา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนถึง ณ 12 มกราคม 2567 มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 ราย มีมูลหนี้รวม 8,105.959 ล้านบาท รวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,473 ราย มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,456 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 ราย
.
โดยในวันที่ 14 มกราคม 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ Kick off ‘ตลาดนัดแก้หนี้’ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
.
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ กำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจ ให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยให้มีการจัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่สองของเดือน ที่บริเวณที่ทำการกรมการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมย้ำขอความร่วมมือให้บูรณาการหน่วยงานการเงิน-แก้หนี้ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตลาดนัดแก้หนี้ และให้เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ
.
สำหรับตลาดนัดแก้หนี้มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดในพื้นที่ และส่วนอำนวยความเป็นธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทร. 02-356-9556 / 02-356-9660 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือ ลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
Facebook Comments

Related post