Digiqole ad

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR) แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR) แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
Advertisement

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแพทย์วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Powered Air Purifying Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่องให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นายมนตรี อุปมัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/mBPTt

Related post