Digiqole ad

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู เชิดมังกรชมพู ประจำปี 2564

 เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  และเทพเจ้ากวนอู เชิดมังกรชมพู ประจำปี 2564
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู เชิดมังกรชมพู เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความเคารพกราบสักการะองค์เทพและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มโพเรี่ยม กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมด้วย ณ สวนสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก

ทั้งนี้ ภายในงาน เริ่มลำดับพิธีด้วยคณะผู้บริหารอัญเชิญเทพฯ มา ณ ปรำพิธี ถวายเครื่องสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู ตามด้วยคณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติร่วมงาน และพนักงาน ร่วมสักการะองค์เทพ และการแสดงเชิดมังกรชมพู ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ และพนักงานร่วมพิธีลอดใต้ท้องมังกรชมพู

Facebook Comments

Related post