Digiqole ad

เมืองพัทยา ยกเครื่องครั้งใหญ่ จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวบนเกาะล้าน

 เมืองพัทยา ยกเครื่องครั้งใหญ่ จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวบนเกาะล้าน
Social sharing

Digiqole ad

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย 3 รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่เจ้าท่าพัทยา และเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ลงพื้นที่จัดระเบียบอาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายและพื้นที่โดยรอบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ครั้งใหญ่ เพื่อสร้างความลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว รองรับการเจริญเติบโตด้านภาคท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อจัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ทั้งพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยได้ขอให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานพื้นที่อาคารจอดรถจัดสรรพื้นที่รอบอาคารจอดรถให้มีพื้นที่กว้างขึ้น เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แก้ไขการจราจรแออัดบริเวณท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งนี้พื้นที่บริเวณอาคารท่าเทียบเรือจะมีการปรับพื้นบริเวณห้องรับรองที่เป็นตู้กระจก โดยจะดำเนินการรื้อกระจกออกทั้งหมด เพื่อให้พื้นที่โล่ง พร้อมจะนำเก้าอี้มาจัดวางเพิ่มขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้นั่งค่อยรอเวลาเดินทางขึ้นเรือข้ามฝากไปเกาะล้าน นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวไปเกาะล้านเรื่องของการจัดจัดทำเต็นท์จำหน่ายตั๋วเรือโดยสารและการวาสงมาตรการเรื่องของราคาค่าโดยสารเรือสปีดโบ๊ทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแย่งลูกค้าและลดการทะเลาะวิวาท ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ส่วนปัญหาเรื่องของการที่มีกลุ่มบุคคลมาโบกเรียกลูกค้า เพื่อไปจอดรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดในพื้นที่เอกชนนั้น ทางคณะกรรมการปกครองสภาเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้มีการเข้าไปพูดคุยและสั่งห้ามไม่ให้มีการออกมายืนเรียกลูกค้าบริเวณริมทางตลอดแนวทางเข้าท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยให้มีการเรียกลูกค้าได้ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้น เพื่อลดการก่อความลำคาญให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษค่อยดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

Facebook Comments


Social sharing

Related post