Digiqole ad

เผยโฉม 16 ทหารพรานหญิงนักแสดงซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3 จว.ชายแดนใต้”ดอกไม้เหล็ก”…หัวใจใต้ หัวใจเธอ เพื่อสันติสุขปลายด้านขวาน เริ่ม 17 พ.ค.นี้

 เผยโฉม 16 ทหารพรานหญิงนักแสดงซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3 จว.ชายแดนใต้”ดอกไม้เหล็ก”…หัวใจใต้ หัวใจเธอ เพื่อสันติสุขปลายด้านขวาน เริ่ม 17 พ.ค.นี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.),สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5,บริษัท พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ENVOSTAR สร้างสรรค์ผลงานซีรีส์เรียลลิตี้เกาะติดชีวิตอาสาสมัครทหารพรานหญิงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน เตรียมออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.30 น. (หลังข่าวเที่ยง) เริ่ม จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 – อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 hd กด 1

Advertisement

สำหรับผลงานสร้างสรรค์ “ดอกไม้เหล็ก หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน” ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อในแขนงต่างๆ ต่อสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่นำเสนอแต่ภาพความรุนแรง การสูญเสีย ภาพแห่งความน่ากลัว ยิ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส รวมถึงเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความสุ่มเสี่ยง หดหู่ และยากลำบาก ซึ่งข้อเท็จจริงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีเพียงส่วนเดียว และส่วนน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับพื้นที่และประชากรของ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ด้วยหน้าที่หลักของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงควรนำเสนอภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนำเสนอในหลักชีวิตแห่งความเป็นจริง ในวิถีชีวิต วิถีอาชีพ วิถีวัฒนธรรม และโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเรื่องราวทั้งหมด จะถูกนำเสนอผ่าน กลุ่มทหารพรานหญิง 12 หน่วยเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดีย ในนาม “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้ หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน

ที่สำคัญแนวทางการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ได้ใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนำความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือ ก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่ข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทางด้านนักแสดงทั้ง 16 คน เป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง (อส.ทพ.หญิง) ประจำหน่วยเฉพาะกิจอาสาสมัครทหารพรานหญิง ใน 12 กรมทหารพราน ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส ซึ่งใน 3 จังหวัดชายใต้ มี อส.ทพ.หญิงจำนวนกว่า 450 คน  สำหรับประวัติทหารพรานหญิงนักแสดงทั้ง 16 คน มีดังนี้

ลำดับที่ 1

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง ณัฐกานต์  แผนวิชิต  ชื่อเล่น   เต็ม

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43        

น้ำหนัก           61       ส่วนสูง           168

ระดับการศึกษา ป.ตรี รัฐศาสตร   สาขา           การปกครอง

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวัง
 2. 2. ณัฐกานต์..นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ความสามารถพิเศษ      ฟรีเซ็นเตอร์สินค้าคลีนิค ความงาม

งานอดิเรก       ออกกำลังกาย ฟิตเนส

ลำดับที่ 2

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง นาซีเราะ  วาเฮง      ชื่อเล่น  ซี

สังกัด             กรม ทพ.42

น้ำหนัก           54     ส่วนสูง           168

ระดับการศึกษา  ม.6                สาขา    –

ศาสนา           อิสลาม

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ช่างภาพ
 2. งานเอกสาร

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. สามารถทำให้ 3 จชต. มีความสงบสุขได้
 2. เห็นประชาชนมีรอยยิ้ม

ความสามารถพิเศษ  พูดภาษายาวีได้, ถ่ายรูป,

งานอดิเรก  เล่นอูคูเลเล่, ร้องเพลง, เต้นรำ

ลำดับที่ 3

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิงสราลี    วงศ์พรหมศรี ชื่อเล่น  น้องกวาง

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42

น้ำหนัก                     57 ส่วนสูง  165

ระดับการศึกษา           ม.6        สาขา    –

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ชป.กร. ในพื้นที่
 2. 2. สอนตาดีกา

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. เป็นผู้หญิงคนนึง ที่มีความหวงแหนแผ่นดินเกิด อยากมีส่วนร่วมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยภายใน หรือ ภายนอกประเทศ รวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อีกทั้งอยากดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก็เปรียบเสมือนพี่ น้อง ร่วมชาติให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิติ และ ทรพย์สิน

เพราะ เราคือทหารของประชาชน

2 .อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขในพื้นที่ 3 จชต. ให้เกิดความสงบ ค่ะ

ความสามารถพิเศษ                เล่นกีฬา เต้นประกอบเพลงต่างๆ

งานอดิเรก       ออกกำลังกาย ฟังเพลง

ลำดับที่ 4

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง ฐิติกัญญ์ พันธุ์ทอง    ชื่อเล่น           กิ๊ก

สังกัด             กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

น้ำหนัก                    42       ส่วนสูง           156

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา INTERNATIONAL PROGRAM/SERVICE INDUSTRY MANAGEMENT

ศาสนา   พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ตรวจงานด้านเอกสาร
 2. ภารกิจตาม ผบช.มอบหมาย

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ช่วยเหลือสนับสนุนงานให้กับหน่วย และให้ครอบครัวภาคภูมิใจ
 2. ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบสร้างความสันติสุขในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพืนที่ให้ดีขึ้นตามโครงการของหน่วย

ความสามารถพิเศษ  รำไทย ร้องเพลงลูกทุ่ง เป่าฟลุท เต้น

ลำดับที่ 5

ชื่อ – สกุล        อส.ทพ.หญิง จุฬาลักษณ์   เกษรสวัสดิ์   ชื่อเล่น จุ๊

สังกัด             กรมทหารพรานที่ 48

น้ำหนัก                     57      ส่วนสูง          170

ระดับการศึกษา           ม.6        สาขา    –

ศาสนา   พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารและเทคโนโลยี ฉก.ทพ.48
 2. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ฉก.ทพ.48

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ความชอบ และใจรัก
 2. .อยากช่วยเหลือคนในพื้นที่ในด้านต่างๆที่เราพอจะช่วยได้ อยากสร้างโอกาสและเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กๆในพื้นที่

ความสามารถพิเศษ  พิธีกร, จัดรายการวิทยุ , นันทนาการ

งานอดิเรก เรียนรู้ถ่ายภาพและวีดีโอ

ลำดับที่ 6                    

ชื่อ – สกุล                 อส.ทพ.หญิง จีรวรรณ ทวีลาศ      ชื่อเล่น สมายด์

สังกัด                       หมวดทหารพรานหญิงที่ 45

น้ำหนัก                     54       ส่วนสูง           163

ระดับการศึกษา           ม.6

ศาสนา                     พุทธ

หน้าที่

 1. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
 2. สอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อให้รัฐช่วยเหลือ

แรงบันดาลใจ

 1. อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เนื่องด้วยดิฉันเป็นคนในพื้นที่ จชต. จึงอยากสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่

งานอดิเรก

ชอบท่องเที่ยวและอ่านหนังสือ

ลำดับที่ 7

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง ​​​ชลธิญา สุวิทา        ชื่อเล่น ​​​น้องสมายด์

สังกัด             กรมทหารพรานที่ 46

​​​น้ำหนัก ​          60       ส่วนสูง           ​​170

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ​​​  สาขา    –

ศาสนา            ​​พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

1.​​​​​​ ด้านยุทธการ เช่น การฝึก การปิดล้อมตรวจค้น

2.​​​​​​ ด้านกิจการพลเรือน เช่น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครูพี่เลี้ยง จิตอาสา

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ​​​​​เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

2.​​​​​ ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

ความสามารถพิเศษ  ​​​​​​วอลเลย์บอล

งานอดิเรก ​​​​

– ชอบร้องเพลง

– ชอบออกกำลังกาย

ลำดับที่ 8

ชื่อ- สกุล         อส.ทพ.หญิงจรรยา อินคง   ชื่อเล่น         ลิซ่า

สังกัด             กรมกรมทหารพรานที่ 46

น้ำหนัก           57   ส่วนสูง     159

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต  สาขา นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศาสนา           อิสลาม

หน้าที่ในความรับผิดชอบ

 1. งานกิจการการพลเรือน (กร.)

แรงบันดาลใจในการทำงาน 

 1. รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ได้รับจากการเป็นผู้ให้คือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด

ความสามารถพิเศษ ทำกาแฟสด

งานอดิเรก ซักผ้า รีดผ้า กวาดบ้าน ฟังเพลง

ลำดับที่ 9

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง พันธ์ทิวา บุญอนันต์ ชื่อเล่น อ๊อฟฟี่

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

น้ำหนัก            49     ส่วนสูง            163

ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี      สาขา    ภูมิศาสตร์

ศาสนา            พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. สนับสนุนชุดหน่วยแพทย์ในกิจกรรม “หมอเดินเท้า” เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมให้การรักษา
  พยาบาลเบื้องต้น และการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน
 2. ปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียน
  ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”
 3. ปฏิบัติตามสั่งการฯ

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

1  ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสันติให้กลับคืนสู่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง

ความสามารถพิเศษ   ร้องเพลง , รำ

งานอดิเรก  ดูหนัง ฟังเพลง

ลำดับที่ 10

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง ศลิษา และปานแก้ว            ชื่อเล่น ฟ้า

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47                              น้ำหนัก                  60      ส่วนสูง           165

ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขา ภูมิสารสนเทศ

ศาสนา           อิสลาม

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

1.ตำแหน่งของฟ้าคือ จนท.ปฏิบัติการจิตวิทยาคือในการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นเด็ก สตรี และคนชรา พบปะเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

2.งานทั่วไป ตั้งด่านปิดล้อมจุดสกัด

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ในการออกงานแต่ละครั้ง ฟ้าอยากเห็นรอยยิ้มของน้องๆและชาวบ้านที่ส่งกลับมา และอยากเห็นชาวบ้านกล้าเข้าทัก กล้าเข้ามาพูดคุย ไม่รู้สึกกลัว เคอะเขินกับเรา

ความสามารถพิเศษ :                      

งานอดิเรก : ชอบออกกำลังกาย(วิ่ง)  ฟังเพลง

ลำดับที่ 11

ชื่อ สกุล       อส.ทพ.หญิง กิ่งแก้ว    กลิ่นหวาน    ชื่อเล่น กิ่งแก้ว

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41

 น้ำหนัก          52         ส่วนสูง        166

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขา    –

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตรีรักดีจริง
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากคนใน 3 จชต และมีข้อมูลในพื้นที่พอสมควร พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ยังถูก บิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง
 2. มีความสงสาร และอยากช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 3. มีความภาคภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ จะพยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ความสามารถพิเศษ  กิจกรรมนันทนาการ ,ยิงปืนฉับพลัน , รปภ VIP

งานอดิเรก ทำขนมเบอเกอร์รี่

ลำดับที่ 12

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง      สุธารัตน์  กมลจันทร์      ชื่อเล่น ลูกเกด     

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30

น้ำหนัก            45     ส่วนสูง            160

ระดับการศึกษา  ปวส.               สาขา   การบัญชี

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ชป.กร.หญิง และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านและหน่วยงานตามเทศกาลและงานต่างๆ
 2. 2. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. อยากเป็นสื่อกลางในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการทำงานของ จชต.
 2. 2. อยากทำอะไรให้มันคุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย โดยที่ผู้ชายทำอะไรได้ เราผู้หญิงก็ทำได้

ความสามารถพิเศษ      รำไทย

งานอดิเรก       ฟังเพลง

ลำดับที่ 13        

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง นิตยา เอี่ยมอักษร    ชื่อเล่น เรย์         

สังกัด      อดีตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44

น้ำหนัก            55     ส่วนสูง            173

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี        สาขา   ธุรกิจการบิน

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. การต่อต้านการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้
 2. รักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตจังหวัดชายแดนใต้
 3. มวลชนสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. ยึดเอายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยสันติวิธี

นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่

 1. “สมเด็จพระเทพฯ เป็นแรงบันดาลใจของฉัน ท่านเก่งมากความสามารถ มีความรู้ ความอดทน

มุ่งมั่นไปทุกที่ที่ลำบากทุรกันดาร ท่านพัฒนาไม่หยุดนิ่งคิดตลอดทำยังไงให้ราษฎรอยู่ดีกินดี ทั้งการศึกษา

สาธารณสุขทั้งด้านอาชีพต่างๆ”

 1. ความสงบสุขในฝืนแผ่นดินไทยทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความสามารถพิเศษ      เล่นกีตาร์ ร้องเพลง เดินแบบ ประกวดนางงาม

งานอดิเรก       วาดภาพ สีโฟลด์เตอร์ ท่องโลกโซเชียล ฟังเพลง ดูหนัง ออกกำลังกาย

ลำดับที่ 14

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง      ปัทมา อินฉ่ำ     ชื่อเล่น ปัทม์       

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42

น้ำหนัก            55     ส่วนสูง            170

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี                  สาขา   การตลาด

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. งานธุรการ เอกสารทางราชการ
 2. งานด้านปฏิบัติการข่าวสารสารสนเทศ (IO)
 3. งานพบปะมวลชน

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต.
 2. อยากเป็นสื่อกลางสร้างความมั่นใจ เชื่อมสัมพันธภาพให้ตรงกันระหว่างทหารกับประชาชน
 3. เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอนาคต และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว

ความสามารถพิเศษ      วอลเลย์บอล แบตมินตัน เปตอง    ควงกระบองไฟ

งานอดิเรก       ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฟังเพลง

ลำดับที่ 15

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง      กนกวรรณ ช่วยดวง       ชื่อเล่น ผึ้ง   

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49

น้ำหนัก            52     ส่วนสูง            163

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขา   วิทย์-คณิต

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๙ ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร/อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกับภาคอื่นๆ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องมีอาสาสมัครทหารพรานหญิงร่วมปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น

 1. งานด้านการข่าว อาทิ การปิดล้อมตรวจค้น
 2. งานด้านยุทธการ อาทิ การฝึกทบทวนในรูปแบบต่างๆ การตั้งด่านตรวจตามเทศกาลและภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย

 1. งานด้านกิจการพลเรือน อาทิ การออกไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และร่วมท้ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

ในหมู่บ้าน โรงเรียน หรือตาดีกา การร่วมงานแบบพหุวัฒนธรรม และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือหมอเดิน

เท้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. ชุดเครื่องแบบพระราชทาน เป็นเครื่องแบบที่มองดูแล้วเป็นเครื่องแบบที่ศักดิ์สิทธิ์ และทรงเกียรติ
 2. พ่อ แม่ และครอบครัว เนื่องจากเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ ถึงแม้บางคนจะคิดว่ามันอันตรายก็

ตาม แต่อาชีพนี้ก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีสวัสดิการต่างๆ ให้พ่อ แม่อีกด้วย

 1. เป็นอาชีพที่ฝึกให้มีความอดทน ความสามัคคี และเรียนรู้การรู้จักความว่า “ทำงานเป็นทีม” และ

“ครอบครัวชุดดำ”

4 อยากเห็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข แบบสังคมพหุวัฒนธรรม มีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ความสามารถพิเศษ      นักกีฬาวอลเลย์บอล แบดมินตัน ร้องเพลง นักแสดง Music วีดีโอเพลงใต้ (MV)

งานอดิเรก       ขายของออนไลน์ รับรีวิวสินค้า ร้องเพลง ท้าอาหาร

ลำดับที่ 16

ชื่อ – สกุล       อส.ทพ.หญิง      สุดารัตน์  แดงเสน ชื่อเล่น น้ำฝน     

สังกัด             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

น้ำหนัก            59     ส่วนสูง            174

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี                  สาขา   รัฐประศาสนศาตร์

ศาสนา           พุทธ

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. สนับสนุน​งานด้านกิจการ​พลเรือน เช่นชป.กร.หญิง​ ชุดแพทย์​เคลื่อนที่​และ โรตีชาชัก
 2. สนับสนุน​ด้านยุทธการ เช่นปิดล้อมตรวจค้นและครูพี่เลี้ยงทหารใหม่เมื่อมีการร้องขอ

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานใน จชต.

 1. 1. อยากเห็นสาม​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​กลับมาสงบสุข​เมื่อในอดีต​ที่ผ่านมา
 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่

ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬาและดนตรีไทยและสากล

งานอดิเรก  ฝึกซ้อม​การแสดงเพื่อไปร่วมกิจกรรมเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ

 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์เรียลลิตี้ “ดอกไม้เหล็ก” หัวใจใต้หัวใจเธอ..เพื่อสันติสุขปลายด้ามขวาน…ได้ที่ Facebook : ดอกไม้เหล็ก “หัวใจใต้ หัวใจเธอ เรียลลิตี้”

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/ebGBk

Related post